Domov » Odpočet darů z daní

Odpočet darů z daní

Podmínky pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro zaměstnance

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Ukázka Potvrzení o daru.

Podmínky pro právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

  •  Oživení nabízí dárcovským firmám prostor na umístnění loga na webu Oživení, v publikacích a jiných materiálech či akcích sdružení, která podpoří.
  •  Vaše firma může své dárcovství pro Oživení prezentovat i na svých webových stránkách a ve svých materiálech.

Pravidelné příspěvky od našich firemních dárců jsou pro nás velmi důležité. Uvítáme i jiné možnosti dárcovství, které mohou firmy (jednotlivci) naší organizaci nabídnout.

Občanské sdružení Oživení  je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Ukázka Darovací smlouvy.