Domov » O nás

O nás

Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Od roku 1999 se kontinuálně věnujeme tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).

Cílem sdružení je prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě, rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu a podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných.

  • Monitorujeme případy s korupčním potenciálem a řešíme kauzy, které mají dopad na celou společnost nebo individuální životní situace.
  • Provozujeme protikorupční právní poradnu, ve které každý rok bezplatně poskytneme více než 150 odborných konzultací a zpracujeme téměř 400 podnětů od občanů a zastupitelů.
  • Vytváříme kampaně a medializujeme vybrané kauzy s cílem upozornit na nekalé jednání.
  • Poskytujeme poradenství a odborné služby v oblasti transparentnosti jako je zpracování mapy korupčních rizik nebo rozbor interních předpisů organizace.
  • Koordinujeme síť – Platformu Bezkorupce, která umožňuje sdílet praktické zkušenosti s nehospodárností a netransparentností na komunální úrovni.
 • Usilujeme o aktivní zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech.
Struktura organizace

Nejvyšším orgánem občanského sdružení Oživení je valná hromada jeho členů, která volí předsedu, který je oprávněn jednat samostatně.

Předsedou (statutárním orgánem) je:
Zelenka Marek – předseda

Pro Oživení ke dni 1.3.2020 pracují:
Zelenka Marek – předseda
Franková Lenka – projektová koordinátorka
Trunkátová Šárka – projektová koordinátorka
Tichavská Radana – finanční manažerka
Nevyjel Jan – právník
Svobodová Lenka – projektová koordinátorka
Křížková Martina – expertka na komunikaci

Členové sdružení ke dni 1.1.2019:
Andrlová Kristýna
Čiverná Marie
Franková Lenka
Johnová Jarmila
Kišďurka Marián
Kotecký Jan
Kohoutková Andrea
Kramár Tomáš
Sochovský Vít
Tichavská Radana
Trunkátová Šárka
Zelenka Marek