Domov » O nás

O nás

Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Od roku 1999 se kontinuálně věnujeme tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).

Cílem sdružení je prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě, rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu a podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných.

  • Monitorujeme případy s korupčním potenciálem a řešíme kauzy, které mají dopad na celou společnost nebo individuální životní situace.
  • Provozujeme protikorupční právní poradnu, ve které každý rok bezplatně poskytneme více než 150 odborných konzultací a zpracujeme téměř 400 podnětů od občanů a zastupitelů.
  • Navrhujeme a prosazujeme systémová protikorupční opatření a strategie zejména v oblasti veřejných zakázek, ochrany oznamovatelů, hospodaření městských společností a vydávání radničních periodik.
  • Vytváříme kampaně a medializujeme vybrané kauzy s cílem upozornit na nekalé jednání.
  • Poskytujeme poradenství a odborné služby v oblasti transparentnosti jako je zpracování mapy korupčních rizik nebo rozbor interních předpisů organizace.
  • Koordinujeme síť – Platformu Bezkorupce, která umožňuje sdílet praktické zkušenosti s nehospodárností a netransparentností na komunální úrovni.
  • Usilujeme o aktivní zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech.
Struktura organizace

Nejvyšším orgánem občanského sdružení Oživení je valná hromada jeho členů, která volí člena výkonného výboru. Výkonný výbor je tvořen předsedou, který je oprávněn jednat samostatně.

Výkonný výbor (statutární orgán):
Kameník Martin – předseda

Pro Oživení ke dni 10.6.2017 pracují:
Kameník Martin – předseda
Zelenka Marek – právník sdružení
Franková Lenka – projektová koordinátorka
Trunkatová Šárka – projektová koordinátorka
Dušáková Klára – ekonomická manažerka

Členové sdružení ke dni 10.6.2017:
Andrlová Kristýna
Čiverná Marie
Franková Lenka
Johnová Jarmila
Kameník Martin
Kišďurka Marián
Kotecký Jan
Kohoutková Andrea
Kramár Tomáš
Sochovský Vít
Tichavská Radana
Rattay Štěpán
Zelenka Marek