Domov » Naše témata » Střet zájmů » Způsob vyhledávání pochybení

Způsob vyhledávání pochybení

Podle § 13 odst. 8 zákona č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů, má každý právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle zákona o střetu zájmů. Není ovšem snadné ověřit, zda veřejný funkcionář svou zákonem danou povinnost porušil či nikoli. Díky obchodnímu rejstříku lze zkontrolovat, zda povinný subjekt opravdu nezasedá i v jiné dozorčí radě či představenstvu, než kterou v oznámení uvedl. Ovšem dohledat odměnu, kterou zde pobíral, lze jen s velkým štěstím, například v zápisech ze zasedání valné hromady. Stejně tak lze pomocí obchodního rejstříku zkontrolovat vlastnictví obchodního podílu. Naopak ve veřejných zdrojích nelze dohledat akcionáře (vyjma jediného akcionáře). Dále může každý bez větších problémů zkontrolovat, zda veřejný funkcionář je držitelem živnostenského oprávnění či nikoliv. Pokud však jde o nabývání jiného majetku, jsme na tom o něco hůře. Nemovitosti lze samozřejmě dohledat v katastru nemovitostí, avšak na rozsáhlou plošnou rešerši bohužel nemáme dostatek personálních ani finančních zdrojů. Zkontrolovat nabytí movitých věcí v hodnotě nad 500.000,- Kč či nabytí cenných papírů v hodnotě nad 50.000,- Kč, respektive 100.000,- Kč, lze snad jedině občany, kteří se takového obchodu rovněž zúčastnili. Stejně obtížná je kontrola nabytí nepřiznaných darů či nesplacených závazků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *