Domov » Naše témata » Střet zájmů » Monitoring střetu zájmů

Monitoring střetu zájmů

V průběhu roku 2011 Oživení provedlo v rámci programu Bezkorupce praktickou kontrolu fungování  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.  Prověřili jsme 483 veřejných funkcionářů  jako jsou poslanci, senátoři, radní jednotlivých krajů a dále vrcholné představitele v zákoně vyjmenovaných úřadů (§ 2 odst. 1, písm. d) – k) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), jako je například vedoucí Úřadu vlády, Úřad pro ochranu hospodářské soutěž, Úřad pro ochranu osobních údajů, bankovní rada ČNB, NKÚ, Rada pro televizní a rozhlasové vysílání a další.

Jak probíhalo nahlížení do jednotlivých registrů.

Jakým způsobem jsme zjišťovali porušení zákona o střetu zájmů.

Sankce za porušení zákona o střetu zájmů.

Kontrola pravdivosti a úplnosti informací v oznámeních o činnostech odhalila celkem 123 pochybení. Jedinou možnou sankcí pro jednotlivého veřejného funkcionáře za porušení zákona o střetu zájmů je dle § 24 zákona o střetu zájmů pokuta až do výše 50.000,- Kč, postihy jsou však v praxi naprosto minimální.  Za přestupek proti zákonu o střetu zájmu nebyl v rámci našeho šetření nejčastěji uložen trest žádný, popřípadě byl uložen trest napomenutí či pokuty v rozmezí od 1.000,- Kč do 5.000,- Kč. Ke dni 21. 3. 2013 byla dle našich informací všem prověřovaným veřejným funkcionářům uložena pokuta v souhrnné výši 34.500,- Kč. Přehlednou tabulku s uloženými sankcemi naleznete na našich stánkách.

Jednotlivá zjištění porušení zákona o střetu zájmů, včetně dostupných výsledků jednotlivých řízení k 21.3.2013, naleznete pod prokliky dle jmen:

ČLEN VLÁDY  – 4 přestupky / 16 členů vlády / vinnen k 21.3.2013: Besser / velmi sporné rozhodnutí Drobil.

MUDr. Jiří Besser, Mgr. Pavel Drobil, RNDr. Alexandr Vondra, Mgr. Tomáš Chalupa (poznámka: Mgr. Chalupa v roce 2010 nebyl členem vlády, byl pouze poslancem)

POSLANCI PARLAMENTU ČR  – 48 přestupků / 200 poslanců / vinnen k 14.8.2013: Babor, Besser, Cempírek, Eček, Jandák, Kádner, Kaslová, Krátký, Lobkowitz, Skokan, Smutný, Witoszová.

Babák Michal, Ing. Jan Babor, Mgr. Marek Benda, MUDr. Jiří Besser, Mgr. Vlasta Bohdalová, Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Mgr. Josef Cogan, Mgr. Jan Čechlovský, Karel Černý, Richard Dolejš, Mgr. Pavel Drobil, Jaroslav Eček, Jan Florián, JUDr. Petr Hulínský, Ph.D., Mgr. Tomáš Chalupa, Rudolf Chlad, JUDr. Jan Chvojka, Petr Jalowiczor (poznámka: oznámení o přestupku nebylo podáno, protože pan poslanec Jalowiczor zemřel) , Mgr. Vítězslav Jandák, David Kádner, JUDr. Jana Kaslová, Ing. Václav Klučka, Ing. Jiří Krátký, Ing. Jaroslav Krupka, Ing. Václav Kubata, Jan Látka, Ing. Jaroslav Lobkowicz, Ing. Květa Matušovská, Alfréd Michalík, RSDr. Josef Nekl, Miroslava Němcová, Ing. Jiří Paroubek, Mgr. Karolína Peake, Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., Pavel Ploc, Petr Skokan, Mgr. Jan Smutný, Ing. Pavel Suchánek, Ing. Miroslav Svoboda, Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Ing. Karel Šidlo, Mgr. David Šeich, Ing. Jiří Šulc, Ing. Milan Urban, Ing. Miroslav Váňa, Ing. David Vodrážka, Renáta Witoszová, Cyril Zapletal

SENÁTOŘI PARLAMENTU ČR  – 29 přestupků / 81 senátorů / vinnen k 21.3.2013: Besta, Jermář, Korytář, Krejča, Rippelová, Šilar, Trpák, Vrecionová, Zvěřinová / velmi sporné rozhodnutí: Táborský.

Ing. Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava, Ing. Hana Doupovcová, Ing. arch. Daniela Filipiová, PaeDr. Alena Gajdůšková, MUDr. Petr Guziana, Ing. Jan Hajda, Mgr. Miluše Horská, PhDr. Jaromír Jermář, Ing. Karel Korytář, Ing. Miroslav Krejča, CSc., Ing. Antonín Maštalíř, Mgr. Miroslav Nenutil, Jiří Oberfalzer, Ing. Jaroslav Palas, PhDr. Jiří Pospíšil, JUDr. Jiřina Rippelová, MUDr. Zdeněk Schwarz, Ing. Jaromír Strnad, Ing. Petr Šilar, RNDr. Miroslav Škaloud, Ing. Jaromír Štětina, Ing. Josef Táborský, Ing. Martin Tesařík, MUDr. Pavel Trpák, Ing. Petr Vícha, RNDr. Alexandr Vondra, Ing. Veronika Vrecionová, Ing. Dagmar Zvěřinová

RADNÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ – 40 přestupků / 135 radních / vinnen k 14.8.2013: Březina, Drozd, Fischer, Martínek, Nosek, Jaromír Novák, Struček, Udženija, Valhoda / velmi sporné rozhodnutí: Bursa, Dohnálek, Hrabě, Ješina, Kuba, Táborský. Zuzana Morvačíková byla v prvním stupni uznána vinnou, avšak k odvolání bylo rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno z důvodu prekluze.

Hlavní město Praha: Aleksandra Udženija, Josef Nosek, Ing. Karel Březina

Kraj Středočeský: Ing. Marcel Hrabě, Ing. Zuzana Moravčíková

Kraj Jihočeský: MUDr. Martin Kuba, neuvolněný zastupitel Mgr. Jaromír Novák, neuvolněný zastupitel Ing. Václav Valhoda a Mgr. Ivana Stráská

Kraj Plzeňský: Jiří Struček, František Bláha

Kraj Pardubický: Ing. Jana Pernicová, Mgr. Markéta Tauberová

Kraj Liberecký: Bc. Zdeněk Bursa, Mgr. Stanislav Eichler, RNDr. Vít Příkaský, Martin Sepp

Kraj Královéhradecký: Ing. Josef Táborský (rovněž senátor), Helmut Dohnálek, Josef Ješina, Ing. Miroslav Uchytil

Kraj Moravskoslezský:  neuvolněný zastupitel Tomáš Hanzel, Miroslav Novák, Ing. Jaroslav Palas (rovněž senátor), RSDr. Ing. Svatomír Recman, Ing. Jiří Vzientek

Kraj Olomoucký: MUDr. Michael Fischer, neuvolněný zastupitel Ing. Pavel Martínek, Ing. Pavel Sekanina, Ing. Martin Tesařík (rovněž senátor)

Kraj Zlínský: Ing. Jaroslav Drozd, Mgr. Josef Slovák

Kraj Jihomoravský: Ing. Václav Horák, Bc. Zdeněk Pavlík

Kraj Vysočina: Ing. Libor Joukl, Petr Krčál

Kraj Ústecký: Mgr. Arno Fišera, Ing. Jiří Šulc (rovněž poslanec), Ing. Radek Vonka

OSTATNÍ VEŘEJNÍ FUNKCIONÁŘI – 10 přestupků / 69 jiných veřejných funkcionářů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Ing. Pavla Gomba, Mgr. Martin Bezouška, Mgr. Milan Bouška, JUDr. Kateřina Kalistová, Ing. Jan Kostrhun

Česká národní banka: doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Ing. Josef Vacula

Český statistický úřad: doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Český telekomunikační úřad:  PhDr. Pavel Dvořák

Český báňský úřad: Ing. Ivo Pěgřímek

stav ke dni 21. 3. 2013

Bližší informace podá Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Poznámka: Podle § 13 odst. 5 zákona č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů lze dále zveřejnit pouze údaje, které se týkají poslance, senátora, člena vlády, člena rady pro televizní a rozhlasové vysílání a uvolněného člena zastupitelstva kraje, městské části či obce. Z tohoto důvodu nejsou na našich stránkách zveřejněna oznámení veřejných funkcionářů, u kterých to zákon nedovoluje, tedy zejména neuvolněných zastupitelů a dále u většiny „úředníků“, jako je například guvernér ČNB či inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4 komentáře

 1. Nechcete na základě skutečnosti, že vaše akce byla většinově plácnutím do vody, přehodnotit své tvrzení o 122 zjištěných pochybeních ???

  • Dobrý den,
   počet zjištěných pochybění se nezměnil. Vydaná rozhodnutí pouze poukazují na skutečnost, že zákon v současném znění nefunguje.
   S pozdravem
   Mgr. Petra Bielinová

 2. No pokud značné procento “pochybení” spočívá v tom, že prosté držení živnostenského listu není důvodem, aby to činitelé udávali do prohlášení, tedy nemají v tomto směru žádnou povinnost, tedy se nejedná o pochybení, tím spíše přestupek, tak by se ta čísla měla změnit. V názoru, že zákon nefunguje, nejsme ve sporu, ten je naprosto bezzubý.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *