Domov » Naše témata » Střet zájmů » Miroslav Váňa

Miroslav Váňa

Ing. Miroslav Váňa je od června 2006 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ČSSD. V oznámení o činnostech za rok 2010 neuvedl, že:

– je od 30. 3. 1995 držitelem živnostenského oprávnění, předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení daňové evidence,

– je od 30. 3. 1995 držitelem živnostenského oprávnění, předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (činnost organizačního a ekonomického poradce).

Přílohy

Čestné prohlášení Ing. Miroslava Váni za rok 2010b.

Oznámení o přestupku.

 

Magistrát města Pardubic zaslal vyrozumění, ve kterém namísto sdělení o výsledku řízení pouze konstatuje, že věc vyřídil postupem dle zákona o přestupcích. Teprve na základě naší žádosti o informaci jsme na začátku roku 2013 obdrželi úřední záznam o odložení přestupku.

Stav ke dni 9.3.2013

více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19.

1 komentář

 1. Leoš Staněk

  Dobrý den, ano, zaslal jsem vyrozumění o učiněných opatřeních, neboť to po mě bylo Vaším občanským sdružením požadováno, všichni veřejní činitelé se na předvolaní dostavili k podání vysvětlení, doložili skutečnosti, jejich tvrzení jsem prověřil na živnostenském úřadě a vše posoudil dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nebyl jsem nikým z radnice jakkoliv ovlivňován.
  Jinak obecně ze zde střetává povinnost zachovávat mlčenlivost a neveřejnost správního řízení s právem na informace. Uznávám, že u politiků jako veřejně činných osob je ta hranice posunuta blíže k právu veřejnosti na informace na úkor práva na soukromí. Ve Vámi oznámených případech jsem zaslal standardní vyrozumění, kterým obesíláme všechny oznamovatele (ctím povinnost mlčenlivosti). Rozhodně nebylo úmyslem cokoliv skrývat či tajit.
  Dále s Vámi souhlasím, že zákon o střetu zájmů je naprosto bezzubý (nejen tento zákon, mohl bych jmenovat desítky jiných, kde se vždy “náhodou” najde taková mezera, kdy fakticky nelze vyhovět požadavku na splnění všech předpokladů pro naplnění skutkové podstaty tak, jak je naformulována). Ukázka bezzubosti zákona o střetu zájmů – v loňském roce jsem obdržel oznámení přestupku dle § 23 odst. 1 písm. b) na veřejného funkcionáře, který prohlášení v zákonné lhůtě nepodal vůbec. Tak jak je naformulována skutková podstata, tento přestupek fakticky nelze spáchat, neboť zde jsou kumulativně dány 2 podmínky (1.nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a 2. nepodal jej ani v dodatečné lhůtě). Učinil jsem dotaz na evidenčním orgánu, odpovědí bylo, že dodatečná lhůta stanovena nebyla, neboť zákon nestanoví, kdo tuto lhůtu má poskytnout. (orgán veřejné moci může činit pouze to, co mu zákon nařizuje – zřejmě). Oznámení jsem byl nucen odložit s tím, že skutek není přestupkem. Tedy zjevné porušení zákona, které však bez další aktivity evidenčního orgánu (nejednalo se o tajemníka našeho úřadu), není jako přestupek postižitelné. Takže např. pokud by pan Váňa prohlášení nepodal vůbec, nebyl-li by vyzván mandátovým a imunitním výborem ke splnění povinnosti v dodatečné lhůtě, přestupek by nespáchal (absurdní, avšak taková je realita).
  Bohužel při tvorbě jakéhokoliv zákona se nikdo neptá úředníků v první linii, kteří by byli schopni upozornit na zjevné nesmysly. Oddělení přestupků Magistrátu města Pardubic projednává dle našeho organizačního řádu fakticky veškeré přestupky v působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti (s výjimkou porušení stavebního zákona), v tomto směru mám tedy docela přehled. Poslední dobou si čím dál tím více kladu otázku, zda má stát vůbec vůli a snahu vynutit si vlastní zákony. Jakákoliv mediálně zajímavá změna skončí na “detailech”, kdy stát hází sám sobě klacky pod nohy, o tom se už široká veřejnost samozřejmě nic nedozví.

  S pozdravem

  Mgr. Leoš Staněk
  vedoucí oddělení přestupků
  Magistrát města Pardubic

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *