Domov » Naše témata » Střet zájmů » Milan Urban

Milan Urban

Ing. Milan Urban je od června 1998 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ČSSD. V oznámení o činnostech za rok 2010 neuvedl, že:

– je od 6. 1. 1997 držitelem živnostenského oprávnění, předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zprostředkovatelská činnost),

– je od 20. 3. 1996 do dnešního dne jednatelem společnosti Městský celní sklad s.r.o., IČ: 62967410, se sídlem Čáslav, Balkán 948, okres Kutná Hora, PSČ 286 01,

– je od 4. 7. 2007 do dnešního dne předsedou představenstva akciové společnosti FK Čáslav, a.s., IČ 27926141, se sídlem Čáslav, Vodranty 1664, PSČ 286 01.

 

Přílohy

Čestné prohlášení Ing. Milana Urbana za rok 2010a.

Čestné prohlášení Ing. Milana Urbana za rok 2010b.

Oznámení o přestupku.

 

Městský úřad Čáslav nejprve Oživení dopisem ze dne 20.2.2012 vyrozuměl, že se necítí být příslušným orgánem a naše podání postupuje Mandátnímu a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny. Za necelé dva týdny Městský úřad Čáslav změnil názor a sdělil nám, že naše podání Mandátnímu a imunitnímu výboru nepostoupí, neboť se necítí příslušným orgánem a nevidí důvod naše podání dále řešit. V této souvislosti není bez zajímavosti, že Městský úřad Čáslav, který se necítil být příslušným orgánem ve věci Ing. Urbana (byť jím dle zákona o střetu zájmu zcela jistě je), u druhého veřejného funkcionáře, Ing  Strnada – starosty města Čáslav, věc “vyřešil” i po věcné stránce tak, že řízení nezahájil a podnět rovněž nikam nepostoupil.

V prosinci 2012 jsme se na Městský úřad v Čáslovi obrátili s žádostí o informace ohledně výsledku řízení pana Strnada a pana Urbana. Podle očekávání byly informace odmítnuty, nadřízený orgán však rozhodnutí Čáslavi zrušil. Čáslav však ani pak žádost o informace nevyřídila a zaslala nám pouze nic neříkající vyrozumění bez požadovaných informací a zejména bez požadované listiny. Na základě opravného prostředku Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutím ze dne 25.3.2013 nařídil Čáslavi, aby ve lhůtě 15 dnů žádost o informace vyřídila.

Není bez zajímavosti, že v případě jiného veřejného funkcionáře (paní Moravčíková) Městský úřad v Čáslavi informace poskytl

Nakonec úřad poskytl informace i o panu Urbanovi – oznámení o přestupku bylo odloženo.

Stav ke dni 28.6.2013

Bližší informace poskytne Mgr. Petra Bielinová, 605 54 34 19

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *