Domov » Naše témata » Střet zájmů » Marcel Hrabě

Marcel Hrabě

Ing. Marcel Hrabě byl v roce 2010 členem rady Středočeského kraje a náměstkem hejtmana pro oblast financí a investic za ČSSD. V oznámení o činnostech za rok 2010 dle § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů neuvedl, že:

– je od 24. listopadu 2008 členem dozorčí rady společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 270 85 031, se sídlem Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95.

– je předsedou dozorčí rady v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 272 56 537, se sídlem Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, kde tuto funkci zastává od 16. prosince 2008

– je předsedou dozorčí rady v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského  kraje, IČ: 272 53 236, se sídlem Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46, kde tuto funkci plní od 19. prosince 2008

Přílohy:

Čestné prohlášení za rok 2010.

Oznámení o přestupku.

 

Přestože jsme v oznámení přestupku požádali, abychom byli v souladu se zákonem vyrozuměni o učiněných opatřeních, Magistát města Kladna nám žádné informace sám od sebe neposkytl. Na základě naší žádosti o zjednání nápravy nám bylo pouze sděleno, že “věc byla již v dubnu vyřízena“. Na naši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy jsme požadovali konkrétní informace o tom, jak byla věc vyřízena, nejprve Magistrát města Kladna sdělil, že úředník, který věc projednával, žádný přestupek nespáchal.

Terpve na základě naší stížnosti na postup (neodpověděli na naši otázku, ale na něco úplně jiného) byla žádost o informace odmítnuta s odůvodněním, že nejsme účastníky přestupkového řízení. Odvolací orgán Krajský úřad Středočeského kraje na základě našeho opravného prostředku rozhodnutí Magistrátu města Kladno zrušil a věc vrátil k dalšímu rozhodnutí. Výsledkem však bylo další neodůvodněné odmítnutí a další odvolání ke Krajskému úřadu. I druhé rozhodnutí Magistrátu města Kladno bylo nadřízeným orgánem zrušeno.

Dopisem ze dne 10.8.2012 Magistrát města Kladna Oživení sdělil, že věc byla odložena (neexistuje tedy žádné rozhodnutí, protože o  odložení věci se rozhodnutí nevydává), čímž považuje otázky b)-d) za vyřízené. V srpnu 2012 jsme tedy podali novou žádost o informace, kterou požadujem poskytnout kopii úředního záznamu o odložení věci. Dne 22. 8. 2012 byla naše žádost o informace opětovně odmítnuta, neboť nejsme účastníky přestupkového řízení.

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje z 12.9.2012 bylo na základě našeho odvolání nezákonné rozhodnutí města Kladna zrušeno. Město Kladno však zůstalo nečinné, proto nám nezbylo než se obrátit na nadřízený orgán s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti.

Následně dne 15.10.2012 vydalo město Kladno, konkrétně tiskový mluvčí  a asistent primátora Ing. Vilém Frček, DiS navlas stejné nezákonné rozhodnutí (tedy přesně stejné, které nadřízený orgán rozhodnutím ze dne 12.9.2012 zrušil).

Žádost o informace byla již počtvrté odmítnuta ze stejného (!!) nezákonného důvodu, pro který nadřízený orgán již tři předešlá rozhodnutí zrušil.

Rovněž i čtvrté odvolání bylo dle očekávání úspěšné. Tentokrát Krajský úřad dokonce přiložil i doušku, že v požadovaném dokumentu s největší pravděpodobností nic tajného nebude. Na Ing. Frčku jsme podali stížnost k jeho nadřízeným a 6.12.2012 jsme obdrželi dlouze očekávanou listinu: záznam o odložení přestupku.

Rozuzlení celého případu je nadmíru zajímavé: přestupkové řízení nebylo zahájeno, neboť dle úřednice Blanky Dragounové pan Hrabě zasedá v dozorčích radách společností zřízených krajem a nikoliv zákonem. Ano, to je pravda, ale problém je, že zákon č. 159/2006 Sb., žádné takové omezení nestanoví! Pan Hrabě měl uvést své funkce bez ohledu na to, jak byla společnost zřízena či založena, přestupek jednoznačně spáchal, ale díky hlouposti či lenosti paní Dragounové zůstane bez trestu. Jeho přestupek v současné chvíli již projednat nelze.

V prosinci 2012 Oživení požádalo nadřízený orgán (Středočeský kraj) o přezkum rozhodnutí o přestupku. Naším cílem bylo dosáhnout jednoznačného vyjádření, že paní Dragounová pochybila, což se podařilo. Následně jsme se v lednu 2013 obrátili opětovně na Magistrát města Kladna, aby z pochybení úřednice vyvodilo důsledky. Chyba úřednice byla nakonec konstavána i na Kladně.

Stav ke dni 28.6.2013

v případě dotazů neváhejte nás kontaktovat: petra.bielinova@oziveni.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *