Domov » Naše témata » Střet zájmů » Josef Vacula

Josef Vacula

Pan Ing. Josef Vacula je od 1. října 2010 inspektorem Úřadu pro ochranu osobních údajů. V oznámení o činnostech za rok 2010 dle § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů neuvedl, že:

– jednatelem společnosti COMSUG, spol. s r.o., IČ: 607 31 001, se sídlem Uherské Hradiště, Průmyslová 1152, PSČ 686 01

 

Poznámka: Čestné prohlášení Ing. Josefa Vaculy za rok 2010 nelze zveřejnit.

Oznámení o přestupku

 

Přestože jsme v oznámení přestupku požádali, abychom byli v souladu se zákonem vyrozuměni o učiněných opatřeních, úřad Městské části Praha 7 nám žádné informace sám od sebe neposkytl a to ani na základě žádosti o informace. Terpve na základě stížnosti na nečinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsme obdrželi neformální sdělení, že “podezření ze spáchání přestupku bylo projednáno a ukončeno” a nic dalšího již od nich čekat nemůžeme, neboť nejsme účastníci přestupkového řízení.

V tomto okamžiku jsme se obrátili na nadřízený orgán a požádali, aby učinil opatření k nápravě, neboť informaci jsme neobdrželi a rozhodnutí o odmítnutí informace rovněž ne. Magistrát hlavního města Prahy pak Městské části nařídil, aby naši žádost o informace vyřídila. Úřad Městké části následně žádost o informace odmítl. Naše odvolání nadřízený orgán neshledal důvodné a potvrzení Úřadu městské části potvrdil.

K našemu velkému překvapení jsme nakonec informace o výsledku řízení obdrželi. MHMP coby odvolací orgán změnil v dubnu 2013 v řízení ohledně informace týkající se pana Dvořáka svůj právní názor a dospěl k tomu, že napříště veřejnost má právo informace obdržet. Na základě naší výzvy Praha v červnu 2013 zprostředkovala předání informace o výsledku řízení pana Vaculy.

Oznámení o přestupku bylo odloženo.

Stav ke dni  28.6.2013

1 komentář

  1. Ty chytrolíne , když chceš něco uveřejnit, tak se informuj,pak si teprve pouštěj hubu na špacír

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *