Domov » Naše témata » Střet zájmů » Josef Nosek

Josef Nosek

Josef Nosek je od 30.10.2010 členem rady Hlavního města Prahy a náměstkem primátora hlavního města Prahy pro oblast územního plánu za ODS. Ve stejném období byl rovněž radním městské části Praha 8. V oznámení o činnostech za rok 2010 dle § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů neuvedl, že:

– byl od roku 1999 do 27.dubna 2011 společníkem a jednatelem společnosti FutureNet, s.r.o., IČ: 257 84 803, se sídlem Praha 10, Strašnice, Na Hroudě 257/39, PSČ 100 00, nyní vedená pod firmou JCH ART AGENCY PRAGUE s. r. o.

Přílohy:

Čestné prohlášení za rok 2010.

Oznámení o přestupku.

Úřad městské části Praha 8 zaslal vyrozumění, že naše podání bylo postoupeno. Výsledek řízení o přestupku nebyl Oživení ze strany úřadu po řadu měsíců sdělen.

Terpve na základě žádosti o infomrace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se Oživení v lednu 2013 dozvědělo, že pan Nosek byl v dubnu 2012 uznán vinným a byla mu uložena pokuta ve výši 4.000,- Kč (plus povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč). Rozhodnutí je pravomocné od 23.5.2012 a vykonatelné od 3.6.2012. Přesto pan Nosek dosud nezaplatil a Úřad městské části Praha 8 na něm pokutu dosud nevymáhá.

Stav ke dni 15.2. 2013

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *