Domov » Naše témata » Střet zájmů » Aleksandra Udženija

Aleksandra Udženija

Aleksandra Udženija byla od 30. 11. 2010 členkou rady Hlavního města Prahy za ODS. V oznámení o činnostech za rok 2010 dle § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů neuvedla, že:

– je od roku 2009 členkou představenstva společnosti AGENS PLUS, a.s., IČ: 618 59 699, se sídlem Praha 3, Řehořova 7, PSČ 130 00

Přílohy:

Čestné prohlášení za rok 2010.

Oznámení o přestupku.

 

Dle vyrozumění úřadu Městské části Praha 2 bylo ve věci vydáno jakési rozhodnutí (pravděpodobně odsuzující, neboť jiné rozhodnutí by úřad pravděpodobně netajil), které nabylo právní moci. Ani na základě žádosti o informace se Oživení dosud nepodařilo získat bližší informace, neboť úřad Městské části odmítl informace poskytnout a odvolací orgán Magistrát hlavního města Prahy tento postup potvrdil. Proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy se Oživení bránilo správní žalobou.

K našemu velkému překvapení jsme nakonec informace o výsledku řízení obdrželi. MHMP coby odvolací orgán změnil v dubnu 2013 v řízení ohledně informace týkající se pana Dvořáka svůj právní názor a dospěl k tomu, že napříště veřejnost má právo informace obdržet. Na základě naší výzvy Praha v červnu 2013 zprostředkovala předání informace o výsledku řízení paní Udženiji.

Paní Udženija byla uznána vinnou, avšak od uložení sankce bylo upuštěno.

Soudní řízení s Magistrátem hlavního města Prahy bylo zastaveno a Oživení byla přiznána plná náhrada nákladů řízení.

Stav ke dni  28.6.2013

více informací: petra.bielinova@oziveni.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *