Domov » Naše témata » Manipulace volebních výsledků

Manipulace volebních výsledků

Monitoring kupčení s hlasy
Výsledky monitoringu 2014
Trestněprávní aspekty
Stěhování voličů historie
Kupčení s hlasy historie
Jak a kdy napadnout volby
Knihovna
Legislativa
Judikatura

Pytel brambor, 200 či 500 korun. I takovou hodnotu má v České republice volební hlas. Jaké jsou důsledky zmanipulovaných voleb? Máme efektivní zákony? Lze kupčení s hlasy trestat? Lze se efektivně bránit účelovému stěhování voličů? 


Návod na monitoring kupčení s volebními hlasy

K samotnému kupování hlasů dochází nejčastěji až ve dnech voleb (proto je šance vše zaznamenat). Několik klíčových osob má u sebe finanční hotovost a vyplácí jednotlivé voliče. Voliči jsou verbováni nejčastěji osobním kontaktem, tj. oslovení na ulici, v okolí volební místnosti, blízké restauraci. Někdy nákupčí obcházejí domy (nejčastěji na sídlištích) a kontaktují známé, zda si nechtějí „přivydělat“. Často také dochází k tomu, že jsou sami voliči finančně motivováni, když seženou dalšího voliče.

Veřejné verbování voličů má tyto projevy:

 • Hloučky osob poblíž volební místnosti.
 • Hloučky osob v restauraci poblíž volební místnosti.
 • Auto svážející voliče k volební místnosti, opakovaně se objevuje před volební místností.
 • Vyplácení hotovosti na ulici, v autě, restauraci apod.
 • Stejná osoba doprovází opakovaně voliče do volební místnosti.
 • Předávání vyplněných volebních lístků.
 • Voliči se často netají tím, že svůj hlas prodali. Na dotaz často nemají problém odpovědět.

Činnost dobrovolníka v den voleb (dobrovolníci budou v lokalitách minimálně ve dvojicích):

 • Pozorovat, naslouchat.
 • Ve vhodných případech se zeptat voličů. Často se tím netají, že hlas  ve volbách prodali.
 • Zeptat se „normálních občanů“, zda nezaznamenali něco, co by kupčení nasvědčovalo.
 • O zjištěných skutečnostech, které prokazují kupčení, sepsat svědeckou výpověď a tuto předat kontaktní osobě Oživení.
 • Pokusit se audiovizuálně zaznamenat projevy kupčení nejlépe pomocí audiovizuální techniky  tj. telefon, fotoaparát, kamera, skrytá kamera, diktafon atd.; případnou nahrávku či fotografie předat kontaktní osobě Oživení.
 • Zajistit kontakt (jméno, adresa, telefon) na případné svědky či účastníky kupčení.
 • V ideálním případě sepsat do formuláře výpověď svědků či účastníků kupčení a v mezích možností takovou výpověď ověřit (buď ověřený podpis, nebo podpisy svědků – monitorujících osob); svědeckou výpověď natočit na telefon atp., písemnou výpověď či záznam výpovědi doručit kontaktní osobě Oživení.
 • Předat volební komisi v průběhu voleb stížnost na průběh voleb (formulář); zdokumentovat doručení stížnosti a kopii stížnosti doručit Oživení.

Rizikové lokality:

Ke kupčení nejčastěji dochází v sociálně vyloučených lokalitách, kde malé částky znamenají velkou motivaci. Zejména se jedná o severní Čechy a severní Moravu.

Konkrétní místa k monitorování:

 • okolí volební místnosti
 • restaurace kolem volební místnosti
 • blízké sídliště, kde žijí sociálně slabí, tedy potencionální uplatitelní voliči

Dokumenty:

vzor svědecké výpovědi

vzor stížnosti pro volební komisi


Výsledky monitoringu komunálních voleb 2014

Výsledky společné tiskové konference nevládních organizací Oživení, Nadační fond proti korupci, Transparency International a Naši politici:

Tisková zpráva 4 nevládních organizací

Praha, 13. října 2014

Masová manipulace u voleb potvrzena

Nevládní organizace Oživení, Nadační fond proti korupci, Transparency International a Naši politici přicházejí se závažnými informacemi prokazující manipulaci u letošních voleb. Základní stavební kámen demokracie – svobodná volba – byla narušena a z kupčení se stal výhodný byznys. Manipulace probíhaly především v Severních Čechách a na Severní Moravě. Ve všech těchto oblastech jsme měli své zástupce a intenzivně jsme dění monitorovali. Navrhujeme i konkrétní legislativní opatření, která by toto nezákonné jednání měla znemožnit.

V Kadani a Bílině se pohybovali zástupci sdružení Naši politici, Transparency International a Oživení. V Bílině jejich analytici dlouhodobě shromažďovali operativní poznatky o přípravě korupční sítě. Figuranti úspěšně zdokumentovali prostřednictvím skrytého nahrávacího zařízení průběh korupce od její organizace, svozu voličů až po samotné vyplácení úplatků. Byly zajištěny i další stopy, mimo jiné i volební lístky s vyplněnou konkrétní stranou, facebooková komunikace s nabídkou korupce či záznam nestandardní registrace nových voličů.

„Disponujeme přímými důkazy trestné činnosti jednoho z aktérů volebních manipulací. Je zřejmé, že v síti nefungoval sám, ani nestál na její špičce. Bude na orgánech činných v trestním řízení, zda dokážou ukázat na osobu, stojící v pozadí této korupce. Veškeré naše poznatky a součinnost jim samozřejmě poskytneme,“ konstatuje Michal Voda, analytik sdružení Naši politici.

V Kadani se nakupování hlasů podařilo potvrdit z několika zdrojů (zprostředkovatelé nákupů, svědci vyplácení odměn, známí a příbuzní podplacených občanů). Voliči byli sváženi k urnám z části obce Prunéřov taxislužbou vybavenou „prezenční listinou“ a inkasovali odměnu. Scénář byl potvrzen místními obyvateli i řidičem jednoho z vozů taxi. Volební manipulaci dokresluje i až o 70 % zvýšená volební účast v exponovaných volebních okrscích.

„V rámci monitoringu jsme dokázali kontaktovat člověka, který byl zprostředkovatelem nákupů i tento rok a nakupování potvrdil, avšak podle něj již nebylo možné v den voleb hlasy koupit,“ říká Milan Eibl, analytik Transparency International.

V Českém Těšíně monitorovali volby zástupci Nadačního fondu proti korupci spolu s Oživením. Kupčení s hlasy zde probíhalo ve prospěch ČSSD či SOS Český Těšín. Toto jednání dokazovala celá řada důkazů a svědectví, mezi jinými i komunikace na sociálních sítích s nabídkami odměny za voličský hlas nebo svědectví o žádosti účastnit se nakupování hlasů, nabídky 500 Kč za voličský hlas atd. „Pro nákupčí voličských hlasů byl zvlášť podstatný seznam voličů, kteří již minule byli ochotni prodat svůj hlas. Tito voliči byli kontaktování často již přímo nákupčími,“ uvádí Janusz Konieczny, analytik Nadačního fondu.

Máme zcela konkrétní svědectví o organizování nákupu hlasů pro ČSSD v baru na sídlišti Svibice. Dle výpovědi svědkyně mělo jít o 500 korun za hlas pro 100-150 lidí. „Celkově mělo být na úplatky vyčleněno 100 000 korun. Svědkyně tvrdila, že byla osobně u toho, když se peníze předávaly. Proto jsme případ předali policii,“ komentuje situaci Lukáš Landa z Oživení.

Kromě Českého Těšína mapovalo Oživení situaci ještě v Horním Jiřetíně, Ústí nad Labem a v Opavě. Horní Jiřetín je oblast, která byla sledována kvůli možnému účelovému navyšování počtu obyvatel. Dle zjištění bylo totiž do obce těsně před minulými komunálními volbami přihlášeno k trvalému pobytu několik desítek lidí, přičemž mnoho z nich se ihned po volbách zase odstěhovalo. „Máme zaznamenánu informaci, že za toto účelové přihlášení mělo být vyplaceno až 10 000 korun na osobu,“ říká Lukáš Landa z Oživení.  „Zjistili jsme, že stejné osoby, které se do obce hlásily k trvalému pobytu minule, se přihlašovali letos znovu. Jejich počet ale nejsme schopni odhadnout,“ dodává Landa.

Z Mojžíře v Ústí nad Labem je k dispozici výpověď předsedkyně volební komise o využívání, resp. zneužívání, sociálně slabých občanů ke zvýšení počtu hlasů určité strany (v tomto případě č. 13). Pod číslem 13 kandidovala do Magistrátu Ústí nad Labem ODS. Z jiných výpovědí zase vyplynulo, že volební hlas byl kupován za částku 200 Kč. Ačkoli volební komise ihned incident oznámila Policii ČR, ta ještě během volebního víkendu případ uzavřela s tím, že k nezákonnému jednání nedošlo. „Takto rychlý postup policie je přinejmenším překvapivý, zejména když klíčoví svědci případu vykonávali v den voleb své povinnosti ve volební komisi a jen stěží se mohli dostavit na podání vysvětlení,“ podivuje se Petra Bielinová, právnička Oživení.

V Opavě se stal ze shánění hlasů výnosný byznys i pro třetí osoby. Byl zmapován případ, kdy dvě osoby nabízely možnost sehnání volebních hlasů za úplatu. „Vyslali jsme figuranta, aby tuto informaci ověřil a skutečně došlo k jednání, při kterém měl jeden nakoupený hlas stát politika 450 korun. Transakce měla být formálně vykázána jako reklamní kampaň. Nevíme, zda šlo o reálnou nabídku na ovlivnění voleb nebo podvod, každopádně mohlo jít o trestný čin, tak jsme věc předali policii,“ říká Landa z Oživení.

Těžko uvěřitelné nakupování voličů probíhalo i v Brně. Jednotlivá svědectví prokazují, že se voliči účastnili voleb výměnou za speciální náramky, které byly jakousi vstupenkou na zábavu v brněnském klubu Musilka, kde bylo jídlo a program zdarma. Tyto voliče doprovázeli „volební koordinátoři“, kteří dle svých slov vysvětlovali voličům, jakým způsobem mají volit. „,Nakoupení´ voliči v Brně převážně netušili, komu vlastně odevzdali hlas a ani se netajili, že tak činili, aby se mohli zúčastnit následné akce v Musilce,“ dodává Janusz Konieczny.

K volebním machinacím došlo podle výpovědí občanů i v Praze 10, konkrétně v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Sámově ulici. Zde byly k dispozici již předvyplněné volební lístky. Zaškrtnuta byla volba pro stranu Nezávislí pro Prahu 10 – hnutí pro lepší desítku a dále preferenční volba pro kandidáta ODS Ing. Richarda Černého. „Díky návodu, který Oživení vyvěsilo na webové stránky oziveni.cz, se do monitoringu voleb za telefonické podpory snadno zapojili i občané bez přímých vazeb na nevládní organizace,“ dodává Petra Bielinová.


Trestněprávní aspekty kupčení s hlasy

Z ročenek Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že za trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda dle § 351 trestního zákoníku byly v posledních šesti letech šetřeny pouze čtyři osoby, z toho pouze dvě osoby byly stíhány pro skutkovou podstatu, která míří na kupčení s volebními hlasy. V případě, že je pachateli prokázána vina, lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 6-ti měsíců až tří let.

Oba obžalovaní spadají pod Okresní soud v Ústí nad Labem a měli kupčit společně v Trnicích, kde podle obžaloby před volební místností nabízeli v souvislosti s hlasováním ve volbách nejméně čtyřem osobám finanční odměnu 200 Kč za hlas. Oba obžalovaní byli odsouzeni trestním příkazem, z nichž jeden si podal proti rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem odpor.

Jediný trest, který je v souvislosti s kupčením s hlasy pravomocný, je trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Jedná se o trest uložený na samé dolní hranici trestní sazby. V projednávání druhého případu bude Okresní soud v Ústí nad Labem pokračovat v listopadu 2014.


Stěhování voličů – příklady z historie

Účelové stěhování voličů umožňuje současné znění zákona o evidenci obyvatel. Podle zákona může mít občan místo svého trvalého pobytu v jakémkoli objektu, který je označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a který je zároveň určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Při ohlášení změny trvalého bydliště postačí vyplnit a podepsat přihlašovací lístek, předložit občanský průkaz a doložit oprávněnost užívání objektu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V jednom objektu navíc může být přihlášeno nekonečné množství osob a to i tehdy, pokud současná přítomnost všech přihlášených osob je objektivně nemožná. Ač Ústavní soud ve svém nálezu (Pl. 6/11 – Karlova Studánka) apeloval na zákonodárce, aby přistoupil ke zpřísnění pravidel, ke změně zákona dosud nedošlo.

Karlova Studánka (2010)

V řízení před Krajským soudem v Ostravě bylo svědeckými výpověďmi prokázáno, že v období dvou kalendářních měsíců před konáním voleb přihlásil jeden z kandidátů volební strany Sdružení Prosperita Karlovy Studánky do své nemovitosti celkem 26 osob. Majiteli nemovitosti evidentně velmi záleželo na tom, aby přihlašování proběhlo rychle, platil správní poplatky za přihlašování nových občanů obce a při prodlevě s přihlášením podal dokonce trestní oznámení na tehdejšího starostu. Nově přihlášené osoby předtím v obci nikdy nežily, nepracovaly a pouze se (a to všechny) aktivně zúčastnily voleb do Zastupitelstva obce. Po skončení voleb je opět nikdo v obci nevídal.

Z těchto osob celkem 22 nemělo v místě tvrzeného trvalého pobytu zřízenu ani domovní schránku, a to včetně 3 osob, které figurovaly jako další kandidáti volební strany Sdružení Prosperita Karlovy Studánky o.s. Krajský soud tedy dospěl k závěru, že nově přihlášené osoby byly zjevně motivovány pouze snahou ovlivnit výsledek voleb, aniž by měly zájem vytvořit s obcí skutečný svazek (rozsudek Krajského soudu Ostrava, sp. zn. 22 A 140/2010).

Smyslem existence obce přitom je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče k obci. O existenci tohoto pouta však nesvědčí sama subjektivní vůle osoby v podobě zápisu mezi občany obce, ale musí být odpovídajícím způsobem také objektivně vyjádřena. Svoboda pohybu a pobytu, zaručená Listinou základních práv a svobod, totiž znamená svobodu kdekoliv se usadit a žít tam, nikoli svobodu být hlášen k trvalému pobytu v místě dle svého výběru a účastnit se tam komunálních voleb (nález Ústavního soudu Pl. 6/11).

V řízení bylo dále prokázáno, že nekalá praktika účelového přihlašování k trvalému pobytu se týkala 25 voličů. Z výpočtu soudu vyplynulo, že Sdružení Prosperita Karlovy Studánky by poslední ze svých mandátů nezískalo, pokud by pro něj hlasovalo minimálně o 9 voličů méně, než tomu bylo za dané situace. Účelové nahlášení trvalého bydliště 25 osob mělo proto reálný vliv na volební výsledek strany Sdružení Prosperita Karlovy Studánky. Z důvodu porušení ústavních principů demokratických voleb byly volby prohlášeny za neplatné.

Hřensko (2010)

Krajský soud v Ústí nad Labem předvolal a z velké části i vyslechl téměř všech 55 osob, které se přihlásily k trvalému bydlišti v obci Hřensko ve lhůtě jednoho měsíce před konáním voleb a které zároveň vykonaly své volební právo. Soud se rovněž zabýval i tím, do kterých nemovitostí se tyto osoby hlásily a jaké využití tyto objekty měly (například hotel, restaurace, provozovna kadeřnictví a manikúry) a dokonce i tím, jak vypadaly (zda jsou obyvatelné, či zda se jedná o ruiny). V případě Hřenska se noví občané hlásili do celé řady nemovitostí; největší hustota obyvatel však byla vykázána v nemovitostech patřících dvěma kandidátům volební strany Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná (restaurace, provozovna kadeřnictví a manikúry), kde se během dvou měsíců zrodilo 39 nových občanů.

Po provedeném dokazování a výslechu 42 dotčených osob soud dospěl k závěru, že 8 nově přihlášených občanů v době realizace volebního práva v obci skutečně žilo a k trvalému pobytu se přihlásilo z legitimního důvodu, a sice kvůli svému pracovnímu uplatnění. Naproti tomu nejméně 34 osob se k trvalému pobytu přihlásilo zcela účelově s cílem ovlivnit výsledky voleb. Těchto 34 neoprávněných voličů přitom odevzdalo bezmála 18% všech odevzdaných hlasů. Není bez zajímavosti, že volby byly výše uvedeným způsobem zřejmě ovlivněny ve prospěch vícero kandidujících stran (ODS, Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná a Strana za trvalou prosperitu naší obce a soutěsek) a jedna z nich (ODS) dokonce iniciovala výše uvedené soudní řízení, jehož výsledkem bylo prohlášení voleb v obci Hřensko za neplatné, blíže viz rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 15A 116/2010 a nález Ústavního soudu Pl. ÚS 59/10).

Bohy (2010)

Krajský soud v Plzni tentokrát řešil případ, kdy obecní úřad přistupoval k přihlašování nových „předvolebních“ voličů značně rozdílně. Ačkoli všichni žadatelé předložili zákonem vyžadované doklady ve stejné kvalitě a rozsahu, bylo devět osob přihlášeno extrémně rychle, zatímco u čtyř zbývajících zůstal úřad absolutně nečinný po dobu několika měsíců. Pokud měl úřad skutečně pochybnosti o stavebně technickém určení objektů, do kterých se zájemci hlásili, měl navrhovatele vyzvat k odstranění nedostatků žádosti a především ve věci (nějak) rozhodnout.

Soud obecnímu úřadu vytýkal také skutečnost, že čtyři zájemce k trvalému pobytu nepřihlásil s odkazem na faktický stav objektů, jejich velikost či jejich využití pro víkendovou rekreaci, zatímco jiné přihlášené osoby byly bez problému zapsány do budovy bývalé školy, která je využívána jako kancelář obecního úřadu či do domu s pečovatelskou službou. Z těchto důvodů soud dospěl k závěru, že výkon agendy evidence obyvatel, tedy výkon státní správy, byl zneužit k ovlivnění volebního výsledku ve prospěch jedné ze dvou kandidujících volebních stran. Vzhledem k těsnému volebnímu výsledku mělo i hlasování jednoho jediného voliče vliv na poměr získaných mandátů a proto byly volby prohlášeny za neplatné.

V daném případě byl princip korektnosti a neutrality výkonu státní správy závažným způsobem narušen i ze strany starosty obce. Voleb do zastupitelstva obce se totiž účastnily pouze dvě volební strany, starosta obce dokonce sám za jednu z nich kandidoval. Jeho jediný volební konkurent delegoval do volební komise namísto jednoho člena (který mu zákon umožňuje) hned členy tři. Starosta však nevyzval volební stranu k odstranění vady podání, na formálně vadný návrh „nebral zřetel“ a volební komisi jmenoval podle svého uvážení a výběru.  Za dané situace přitom nemohl starosta při výkonu státní správy postupovat jinak, než že na volné místo ve volební komisi jmenuje některou z osob, které navrhla volební strana, za niž starosta nekandiduje. Nesprávným výkonem státní správy získala „starostova“ strana další neoprávněnou výhodu a to nikým nekontrolovaný průběh voleb (rozsudek Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 57 A 97/2010).


Kupčení s hlasy voličů – příklady z historie

Český Těšín (2010)

Krajskému soudu v Ostravě jako důkaz o podplácení voličů posloužil leták umístěný na sociální síti. Leták nabízel voličům částku 300 Kč za hlas ve volbách a dalších 200,- Kč za doporučení dalšího potencionálního voliče. Zájemci o odměnu se měli hlásit na email: registraceSOS@email.cz s tím, že obdrží další pokyny, kam se dostavit a jak postupovat. Podmínkou pro vyplacení odměny bylo trvalé bydliště v Českém Těšíně a účast v komunálních volbách.

Soud vycházel také ze zápisu Městské policie Český Těšín a z výslechů řady svědků. Někteří z nich zaznamenali v době konání voleb zvýšený pohyb šesti konkrétních vozidel. Zmíněné vozy svážely místní bezdomovce a občany romské národnosti k několika volebním místnostem. Několik občanů před soudem vypovědělo, jakým způsobem jim byly činěny nabídky na finanční odměnu za volbu strany SOS PRO ČESKÝ TĚŠÍN, dále jen „SOS“.

Někteří z nich se voleb dle instrukcí skutečně zúčastnili a úplatu obdrželi. Předsedkyně jedné okrskové volební komise vypověděla, že v proběhlých komunálních volbách zaznamenala účast 97 voličů s místem trvalého bydliště na ohlašovně (v minulých volbách volilo pouze 5 takových voličů). Svědkyně dále vypověděla, že řada bezdomovců přicházela ve skupinkách. Evidentně byli volit poprvé, telefonicky se s někým radili, jakou stranu mají zvolit a někteří se domáhali možnosti upravit volební lístek mimo volební místnost.

Vícero volebních komisí zaznamenalo voliče, kteří po vykonání volby požadovali vystavit potvrzení o účasti ve volbách, popřípadě se domáhali vyplacení slíbené odměny. Jiné volební komise při sčítání hlasů zaznamenaly volební lístky pro stranu SOS upravené jednotným způsobem, tj. zjevně stejnou osobou. Ze všech provedených důkazů soud dospěl k závěru, že v důsledku podplácení voličů odevzdalo pro stranu SOS hlasy více než 191 voličů, což ovlivnilo počet mandátů, které tato strana ve volbách získala (rozsudek Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 22A 151/2010).

Krupka (2010)

Rovněž v řízení před Krajským soudem v Ústí nad Labem (sp. zn. 15A 92/2010) bylo prokázáno, že ve městě Krupka byli voliči organizovaně sváženi k volebním místnostem jednotlivých volebních okrsků a za volbu volebního sdružení ČSNS a NK – Šance pro město dostávali určitou finanční částku.

Za rozhodující důkazy soud považoval záznamy z kamer Městské policie a České televize, ze kterých prokazatelně vyplynulo, že na parkovišti na horním sídlišti docházelo k hromadnému srocování osob a jejich organizovanému svážení k volebním místnostem čtyřmi konkrétními vozy. Zmíněná vozidla se na záběrech objevují opakovaně, vždy odjíždějící s určitou skupinou osob a po určité době s touto stejnou skupinou osob přijíždějící. Řada svědků rovněž popsala detaily komunikace zástupců volební strany, která nabízela vybraným osobám finanční odměnu za pomoc při zajišťování hlasů. Konečně jiní svědci vypověděli, jak jim byly činěny finanční nabídky za odevzdání hlasu pro konkrétní stranu.

Vedení „volební kampaně“ tímto obchodně tržním způsobem bylo soudy označeno za nečestné a nepoctivé jednání, které je v rozporu se zásadami dobrých mravů a morálky a které zásadním způsobem ovlivnilo výsledky hlasování v komunálních volbách. Nabízení finanční částky voličům přitom ústavní právo ČR jednoznačně zapovídá, a proto bylo hlasování ve volbách prohlášeno za neplatné.

Krajský soud ve svém prvním rozhodnutí prohlásil za neplatné hlasování pouze ve třech z jedenácti volebních okrsků, avšak po nálezu Ústavního soudu, Pl. ÚS 57/2010, své rozhodnutí změnil tak, že hlasování bylo neplatné v celém městu Krupce. Opakované hlasování pouze ve třech volebních okrscích za situace, kdy všechny volební okrsky tvoří jediný společný obvod, by dle nálezu Ústavního soudu zakládalo evidentní porušení principu rovnosti hlasů. Voliči, kteří by znovu hlasovali pouze ve třech okrscích, by znali výsledek ve všech zbývajících okrscích včetně jmen těch, kteří již byli do zastupitelského sboru obce zvoleni, a mohli by tak své hlasování této skutečnosti přizpůsobit.


Jak a kdy napadnout volby

Zákonnost komunálních voleb mohou na základě návrhu přezkoumat příslušné Krajské soudy. Návrh na neplatnost voleb, hlasování nebo volby kandidáta může navrhnout pouze volič dané obce, kandidát nebo politická strana, která v obci kandidovala. Oživení nemůže návrh na neplatnost voleb podat.

Návrh je nutné podat do deseti dnů od okamžiku, kdy jsou Státní volební komisí vyhlášeny výsledky voleb. Za vyhlášení výsledku voleb se pro účely podání návrhu na přezkum voleb považuje datum vyhlášení ve Sbírce zákonů, nikoli vyhlášení výsledků ve sdělovacích prostředcích. Návrh podaný přede dnem oficiálního vyhlášení výsledku voleb by soudy odmítly jako návrh předčasný.

V roce 2014 byly výsledky voleb vyhlášeny ve Sbírce zákonů, která byla rozeslána 14.10.2014.

Poslední den, kdy lze napadnout komunální volby konané ve dnech 10-11. října 2014, je 24.10.2014.


Knihovna

Bude doplněno až po komunálních volbách 2014


Legislativa

Legislativní návrhy ke kupčení s volebními hlasy

Kupčení s hlasy usnadňuje současné znění volebních zákonů, podle kterých jsou volební lístky distribuovány všem voličům přede dnem konání voleb. Subjekty, které se na kupčení s hlasy voličů podílí, ať už slibem finanční či jiné materiální odměny (potraviny, možnost budoucího výdělku) za odevzdání hlasu konkrétní volební straně anebo naopak pohrůžkou (vyhazov z práce, výpověď z nájemní smlouvy na byt) za neodevzdání hlasu pro konkrétní volební stranu, předkládají voličům již upravené volební lístky. Pokud by jediné platné volební lístky byly distribuovány až ve volební místnosti, bylo by kupčení s hlasy významně omezeno. Tím není dotčeno právo voličů být informováni o jednotlivých kandidátech a volebních stranách přede dnem konání voleb, avšak informace, které by voliči našli v poštovních schránkách, by nebyly platným volebním lístkem. Volba provedená na těchto informativních materiálech by byla neplatným hlasem.

Navrhovaná změna volebních zákonů:

V případě, že by volební lístky voliči získávali až ve volební místnosti, ztratili by nákupčí volebních hlasů možnost předkládat voličům předem upravený volební lístek. V takovém případě by významně ubylo uplácejících stran.

Kupčení s hlasy voličů a trestní právo

Kupování volebních hlasů v rovině trestněprávní poprvé v české historii částečně řešila novela trestního zákona č. 330/2011 Sb., která s účinností od 14. 11. 2011 zavedla novou skutkovou podstatu trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda: „kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“.

Z ročenek Ministerstva spravedlnosti však vyplývá, že za trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda dle § 351 trestního zákoníku byly v posledních šesti letech šetřeny pouze čtyři osoby, z toho pouze dvě osoby byly stíhány pro skutkovou podstatu, která míří na kupčení s volebními hlasy. Oba obžalovaní spadají pod Okresní soud v Ústí nad Labem a měli kupčit společně v Trnicích, kde podle obžaloby před volební místností nabízeli v souvislosti s hlasováním ve volbách nejméně čtyřem osobám finanční odměnu 200 Kč za hlas. Oba obžalovaní byli odsouzeni trestním příkazem, z nichž jeden si podal proti rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem odpor.

Jediný trest, který je v souvislosti s kupčením s hlasy pravomocný, je trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. V projednávání druhého případu bude Okresní soud v Ústí nad Labem pokračovat v listopadu 2014.

Navrhovaná změna trestního zákona:

Trestné by mělo být jakákoli nabízení či poskytnutí majetkové či nemajetkové odměny v souvislosti s volbami, ať už jde o účast či naopak neúčast u voleb či jakékoli hlasování u voleb. Ze skutkové podstaty by proto měla být odstraněna ta část, která požaduje, aby se jednalo pouze o takovou volbu či hlasování, které bylo provedené v rozporu s nezávislým vyjádřením vůle voliče. Problém dokazování spočívá v tom, že zákonem stanovenou podmínku naplnění skutkové podstaty nelze s ohledem na ústavní princip tajného hlasování nikdy spolehlivě prokázat, s výjimkou svědectví uplácené osoby. Uplácená osoba však z důvodu obavy o život a zdraví takové svědectví nepodá, přestože přijetí odměny není trestním právem nijak postihováno. Odsouzení pro tento trestný čin by zároveň mělo být po určitou omezenou dobu překážkou ve výkonu volebního práva.

Minimální počet osob, které byly v souvislosti s kupčením s hlasy v minulých letech policií stíhány, může být způsoben i tím, že policie má jen omezenou možnost, jak v souladu s trestním řádem zajistit relevantní důkazy o uplácení voličů; zejména nelze vydat příkaz k odposlechu či použít agenta policistu. Společenská nebezpečnost trestného činu maření voleb je přitom značná. Je sice pravda, že mezi jednotlivými voliči jsou distribuovány relativně malé finanční částky (nejčastěji 200-300 Kč na jednoho voliče), avšak celková suma vyplacených částek již není zanedbatelná (řády milionů korun v jednom městě). Z volebních manipulací navíc vzejde zastupitelstvo, jehož složení neodpovídá vůli lidu, ale vůli toho, kdo se dopustil závažného přečinu. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i náklady státu vynaložené na opakované hlasování v komunálních volbách.

Navrhovaná změna trestního řádu:

Znění trestního řádu by mělo umožnit policii použít při trestním řízení týkající se trestného činu maření přípravy a průběhu voleb operativně pátrací techniku a odposlechy telekomunikačních hovorů minimálně ve stejné míře, jako v případě trestného činu přijetí úplatku, podplácení či nepřímého úplatkářství.

Legislativní návrhy k účelovému stěhování voličů

K účelovému stěhování voličů dochází zejména v menších obcích, kde i relativně malý počet „nových“ voličů může významným způsobem ovlivnit volební výsledky a tím i složení zastupitelstva a rady města. V minulých letech došlo k účelovému stěhování v Karlově Studánce (obec se 166 voliči), obci Bohy (obec se 135 voliči), Hřensku (obec se 179 voliči), Moldavě (obec se 164 voliči) nebo v jednom z volebních okrsků v Roudnici nad Labem (okrsek se 679 voliči).

Nešvary spojené s účelovým stěhováním voličů nelze nikdy zcela vyloučit, nicméně plně se ztotožňujeme apelem Ústavního soudu ve věci Karlovy Studánky (Pl. ÚS 6/11), aby zákonodárci co nejdříve změnili podmínky výkonu aktivního volebního práva do zastupitelstva obcí tak, aby praktiky hromadného stěhování osob byly minimálně znesnadněny.

Navrhovaná změna volebního zákona do zastupitelstva obcí:

V souladu s Kodexem dobré praxe ve volebních záležitostech, přijatým Benátskou komisí k volebním otázkám coby poradním orgánem Rady Evropy, navrhujeme vázat v případě voleb do zastupitelstva obcí aktivní volební právo na délku pobytu voliče v obci v délce šesti měsíců.

Legislativní návrhy k fenoménu opakovaných voleb

Současné znění volebních zákonů umožňuje podrobit volební výsledky soudnímu přezkumu. V případě jasných důkazů o závažném porušení volebního zákona, jako je například kupčení s volebními hlasy či účelové stěhování voličů, lze dosáhnout toho, aby příslušný krajský soud prohlásil volební hlasování, případně i celé volby za neplatné.

V minulých komunálních volbách z tohoto důvodu došlo v několika obcích k opakovanému hlasování (Český Těšín, Krupka, Jirkov u Chomutova, Roudnice nad Labem), nebo dokonce i k opakovaným volbám (Karlova Studánka, Bohy, Hřensko). Opakování volebních klání v těchto obcích však nevedlo k významně jiným volebním výsledkům, než jakých bylo dosaženo ve volbách prvních (tedy těch „zkažených“, nehledě na stále menší a menší volební účast frustrovaných voličů.

V případě, že je z důvodu kupčení s hlasy voličů soudem nařízeno opakované hlasování, mohou voliči vyjádřit své volební preference pouze u stejných volebních stran a nezávislých kandidátů jako v prvních volbách. Jinými slovy i volební strana a kandidáti, kteří se na předchozím kupčení s volebními hlasy prokazatelně podíleli, se opakovaného hlasování účastní za stejných podmínek jako ostatní. V opakovaných volbách tedy mohou dosáhnout stejného nebo dokonce i lepšího volebního výsledku, nehledě na skutečnost, že na voliče nutně působí i znalost výsledku předchozích, soudem zrušených voleb.

V případě opakovaných voleb, které byly v minulosti vyhlášeny z důvodu účelového stěhování voličů, se musí zopakovat nejen samotný hlasovací proces, ale i registrace jednotlivých volebních stran, což sebou přináší i další organizační a finanční náklady státu. Přesto se opakované volby z logiky věci konají v naprosto stejných kulisách, tedy za existence stejného počtu účelově přihlášených voličů. Určitý návod jak patovou situaci alespoň částečně vyřešit, vyslovil v nálezu týkající se obce Karlova Studánka (Pl. ÚS 6/11) Ústavní soud, když postiženým obcím doporučil, aby každého jednoho účelově přihlášeného voliče ze seznamu voličů vyškrtly. Tento postup však mohou využít jen opravdu malé obce, nehledě na křehkou hranici mezi výkonem práva a jeho zneužitím.

Ve všech případech, kdy z důvodu porušení volebního zákona dochází k opakovaným volbám či opakovanému hlasování, není za současného stavu možné jakkoli postihnout volební strany, které se na machinacích s volebními výsledky podílely. Pro zavedení volebních deliktů se v obecné rovině vyslovil i Ústavní soud ve věci volby Jana Nádvorníka senátorem (Pl. ÚS 73/04).

Navrhovaná změna volebních zákonů:

Volební zákony by měly jednotně stanovit, jaké jednání volebních stran či nezávislých kandidátů je volebním deliktem. Mezi zapovězené jednání by mělo patřit nejen kupčení s volebními hlasy či účelové stěhování voličů, ale i další formy nečestné a nepoctivé vedení volební kampaně, například zneužití medií či radničních periodik k propagaci či naopak očerňování jednotlivých kandidátů či volebních stran. Kandidát, který se dopustil závažného volebního deliktu, by měl být postižen ztrátou mandátu, případně i ztrátou pasivního volebního práva na určité časové období.

Judikatura

4 Komentáře

 1. Jiřina Večerkova

  Mám dotaz k volbám a nevím na koho se mám obrátit.
  Manžel už 2 měsíce čekal na operaci srdce. Je mu 70 let. V poděli odpoledne, v týdnu před druhým kolem prezidentských voleb, mu telefonicky sdělili, že v úterý ráno má nástup do nemocnice a ve středu půjde na operaci. V pondělí odpoledne, ani v úterý ráno neměl šanci si vyřídit volební lístek, aby mohl volit v nemocnici. Může mu v takovém případě vyřídit volební lístek jiný rodinný příslušník a jak? V podstatě jde o to, že tímto postupem mu bylo znemožněno volit, což je jeho občanské právo. Bylo mu řečeno, že někdo na poslední chvíli operaci odřekl a proto jej informovali tak pozdě. V nemocnici nebyl jediný, kdo byl takto na poslední chvíli na operaci zavolán.
  Chtěla bych vědět, jestli je taková situace nějak ošetřena a jestli je možnost zajistit, aby v takové situaci mohl občan volit. Prosím, postupte tento můj dotaz na příslušné místo, nebo mi dejte vědět kam se mám s dotazem obrátit. Děkuji Večerkova

  • Marek Zelenka

   Dobrý den,
   volební průkaz lze vyřídit i pomocí datové schránky, což byl patrně jediný způsob, jak šlo situaci v nemocnici, která asi nebyla ve Vašem volebním okrsku, vyřešit.
   Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva vnitra.

   Hezký den,
   Marek Zelenka

 2. Ivana Sklenářová

  Dobrý den,
  ráda bych vás poprosila o radu, jak postupovat v tomto absurdním případě … sdružení kandidátů zaslalo doporučený dopis na Obecní úřad s návrhem na delegování svého člena do okrskové volební komise, ale starosta obce úmyslně dopis nepřevzal a pošta dopis jako nedoručený vrátila. Tím pádem si starosta obce složí komisi dle svých potřeb, což mu umožní zásah do výsledků voleb a celé předvolební úsilí na ukončení jeho neomezeného panování přijde vniveč.
  Starosta obce nedodržuje postupy na zadávání veřejných zakázek, na což byl upozorněn a pokutován UOHS Brno, protizákonně vyplácí sobě a místostarostovi odměny, za což byl upozorněn Ministerstvem vnitra, rozprodává pozemky obce, nekontrolovatelně vytěžuje obecní lesy a tak neurvale profituje na obci se 74 obyvateli, kdy roční výdaje dosahují 5 až 9 mil Kč oproti původním rozpočtovým výhledům ve výši cca 1,6 mil Kč.
  Já sama již nejsem obyvatelem obce, ale marný boj a snaha rodičů a pár zbylých starousedlíků zachránit alespoň ten zbytek, mě nutí, alespoň nějak pomoci.
  Nevíte, prosím, zda je možné se někam odvolat nebo na postup starosty ohledně úmyslného nepřevzetí pošty podat stížnost ?
  Děkuji moc za jakoukoliv radu.
  S pozdravem Ivana Sklenářová 725 793 081

  • Magda Smizanska

   Vážená paní Sklenářová,

   vycházíme-li z předpokladu, že sdružení kandidátů řádně registrovaných jako volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, zaslalo v souladu s § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, koho deleguje jako svého člena do okrskové volební komise a starosta dopis nepřevzal, doporučujeme obrátit se na ředitele krajského úřadu. Protože pokud starosta neplní úkoly stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, plní je v obci podle § 68 odst. 1 tohoto zákona, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu.
   Vzhledem k blížícímu se termínu voleb bude zřejmě nejrychlejší telefonický podnět, který z hlediska průkaznosti doporučujeme zaslat i v elektronické podobě; o osobním doručení se podle zákona sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.

   Pokud se lze důvodně domnívat, že byla porušena ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování, voleb nebo anebo volby kandidáta, lze podat podle § 60 a násl. zákona o volbách do zastupitelstev obcí návrh na soudní přezkum.

   S pozdravem,
   Oživení, o.s. ve spolupráci s advokátní kanceláří
   Mgr. Magda Smižanská, advokátní koncipientka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *