Domov » Naše témata » Hospodaření obcí » Legislativa » Zneužívání radničních periodik

Zneužívání radničních periodik

Stovky obcí, měst a krajů vydávají vlastním nákladem periodika s oficiálně deklarovaným cílem informovat občany o dění v dané lokalitě. Někde se cíle dosáhnout daří, v mnoha případech se však jedná o dezinformování a manipulaci občanů, o permanentní volební kampaň za veřejné prostředky, o cenzuru a dehonestaci těch, kteří mají jiný názor.
Velká poptávka ze strany občanů a opozičních zastupitelů přiměla sdružení Oživení již v roce 2006 realizovat rozsáhlý průzkum kvality radničních periodik a následně připravit návrhy řešení současného stavu, silně omezujícího demokracii na komunální úrovni.

Principy Oživením navržené právní úpravy:

  • Lepší obsahové vyváženosti informací zveřejňovaných územně samosprávnými celky by mělo být dosaženo výslovným zakotvením požadavku objektivity a vyváženosti informací šířených jakýmikoli informačními kanály, tedy nikoli jen tiskem, rozhlasem nebo televizí, ale např. také internetem. Tyto požadavky jsou formulovány obdobně těm, jež platí pro rozhlasové a televizní vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Šíření informací územně samosprávným celkem je dále usměrněno podmínkou kladného rozhodnutí zastupitelstva územně samosprávného celku, který také na podkladě konceptu vypracovaného redakčním výborem zastupitelstva zároveň určí obsahové zaměření a strukturu každého jednotlivého druhu sdělovacího prostředku, jehož využití schválí.
  • Spolu s posílením práva na informace v samotném obecním a krajském řízení návrh počítá rovněž s dílčí související změnou zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, jež by zamezila zneužívání tzv. „radničních periodik”, periodických tisků vydávaných radnicemi měst a obcí (a s určitými výjimkami všemi subjekty povinnými poskytovat informace podle zvláštního zákonai), k jednostranné propagaci určité politiky, politické strany nebo politického hnutí. Pro tyto případy bude zaveden modifikovaný mechanismus dosavadního obecného práva odpovědi, který je již v zákonu č. 46/2000 Sb. obsažen, tak, aby politické strany a hnutí a jednotlivé názorové skupiny, jež se přímo nepodílejí na tvorbě obsahu periodik, měly možnost obsah periodik ovlivnit zveřejněním svých názorů, které je prezentují.

Ke stažení:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *