Domov » Projekty a kampaně » Prosazování efektivního protikorupčního institucionálního rámce v zemích střední a východní Evropy

Prosazování efektivního protikorupčního institucionálního rámce v zemích střední a východní Evropy

Stránky projektu.

Cílem projektu je posílení institucionálního protikorupční rámce v zemích střední a východní Evropy při podpoření efektivnějšího uplatňování protikorupčních opatření. Projekt se šířeji zaměřuje na spektrum tzv. korupčně měkkých oblastí, které jsou často vnímány jako oblasti pro předcházení hlubším formám korupce. Tento přístup zahrnuje výzkumy, srovnávací analýzy a studie osvědčených postupů a doporučení pro konkrétní situaci post-komunistických zemích EU. Výsledky výzkumů a případy dobré praxe budou použity pro formulaci souboru obecných doporučení pro země střední a východní Evropy v oblastech vybraných protikorupčních opatření a jejich zavádění, včetně možnosti ustanovení nebo zlepšení národních protikorupčních agentur v souladu s mezinárodními závazky.

Pozitivním faktorem v projektu je násobení zkušeností a odborných znalostí díky spolupráci 5 národních protikorupčních NNO: Oživení Česká republika, Ústav pro veřejné záležitosti Polsko , EKINT Maďarsko, Transparency International Slovensko a Transparency International Estonsko.

Promoting effective anti-corruption framework in the CEE countries

Project website.

The project’s overall objective is to enhance institutional anticorruption (AC) frameworks in CEE countries for more effective AC measures enforcement. The projects sets a broad approach to so-called soft corruption areas, often regarded as preventive area for hard corruption. This approach consists of researches, comparative analyses, best practice studies and recommendations for the specific situation of post-communist EU countries.  Results from researches and best practice studies will be used for formulating a set of general recommendations for CEE countries on specific AC measures enforcement, including the possibility of establishing or improving of a national ACA, according to international commitments.

The most favorable factor in this project is the multiplication of experience and expertise thanks to cooperation of 5 national anticorruption NGOs: Oživení Czech Republic, Institute of Public Affairs Poland, EKINT Hungary, Transparency International Slovakia and Transparency International Estonia.

          

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the

European Union and International Visegrad Fund

www.visegradfund.org


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *