Domov » Projekty a kampaně » protikorupční novela zákona o obcích » Hospodárné a transparentní samosprávy – a zákon

Hospodárné a transparentní samosprávy – a zákon

Zákony upravující fungování územních samosprávných celků v ČR, tedy zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hl. m. Praze, vycházejí ze správných principů a obsahují všechny základní zásady pro kvalitní fungování decentralizované veřejné správy.

Některé z podstatných zásad jsou však ve zmíněných zákonech uvedeny pouze obecně a bez možnosti vymáhat jejich naplňování. V praxi tudíž často nejsou uplatňovány, ba dokonce jsou tyto “díry v zákonech” některými komunálními politiky a vládnoucími skupinami systematicky zneužívány. Je nezbytné nastavit jasná pravidla, z nichž bude možné stanovit za určitých okolností výjimky – současná volnost umožňuje činit z výjimek pravidlo. S problematickými místy se opakovaně setkáváme zejména v zásadách pro hospodaření a jeho kontrolu a v pasážích zajišťujících zastupitelům i veřejnosti dostatečný a vyvážený přístup k informacím o samosprávě.

Hospodárnost nakládání s majetkem obcí a krajů dnes po obsahové stránce nikdo nekontroluje. Nejvyšší kontrolní úřad nemá pravomoc kontroly na samosprávné úrovni a Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra má pouze metodickou funkci. I bez speciálního úřadu lze učinit několik levných kroků k zajištění větší kontroly a zamezení případným tunelům.

Asi největší dírou v pravidlech pro hospodaření samospráv je to, že se vztahují pouze na nemovitý majetek – a ani v jeho případě zákon samosprávy nenutí zpeněžovat jej co nejvýhodněji, takže se nezřídka setkáváme s tutlanými prodeji a pronájmy za nevýhodné ceny diktované klientelistickými vazbami. Je nezbytné stanovit povinnost záměry prodejů a pronájmů veškerého hmotného majetku zveřejňovat na jednom centrálním místě a na dostatečně dlouhou dobu na to, aby měli zájemci čas na zvážení předložení nabídky – a z těch následně vybírat v otevřené soutěži, nejlépe dražbě. V případě porušení zákona musí existovat mechanismus, kterým by občané mohli dosáhnout zrušení nezákonných smluv. V současné době mohou v případě, že jejich zastupitelstvo například prodává pozemek v rozporu se zákonem. pouze bezbranně přihlížet. Domáhat se neplatnosti smlouvy u soudu může za obec totiž pouze starosta.

Nevymahatelnost zásad pro hospodárné spravování majetku obcí dokresluje fakt, že samosprávy v současné době de facto nevymáhají škody, které způsobili jejich zaměstnanci nebo političtí představitelé – a to přesto, že jim tuto povinnost zákon ukládá. Chybí totiž sankce v případě jejího porušení. Je nezbytné umožnit přinejmenším skupině zastupitelů domáhat se vymáhání škody za obec soudně.

Jednoduchým způsobem, jak posílit veřejnou kontrolu a kultivovat tak politiky i úředníky, je stanovení povinnosti zveřejňovat smlouvy, které uzavírají. Tato povinnost by měla platit nejen pro samosprávy, ale veškeré veřejné instituce. V informační éře bychom neměli otálet se zavedením postupu, jehož nákladnost je v porovnání s přínosy minimální: na Slovensku se odhaduje, že zavedení centrálního registru smluv srazilo veřejné výdaje až o 20 %. Některé samosprávy v ČR už takový nástroj zavádějí dobrovolně.

Bolestivým místem většiny českých samospráv je vydávání tzv. radničních zpravodajů. Každý rok vedení samospráv v ČR utratí několik set milionů Kč na vydávání periodik, která v drtivé většině mají velmi daleko k názorové vyváženosti a nezřídka slouží vládnoucí straně jako prostředek vedení kontinuální volební kampaně z veřejných prostředků. Provozováním internetových stránek samospráv je tento trend ještě posílen a je nejvyšší čas na řešení tohoto stavu zákonem. Minimálním požadavkem by mělo být svěření kontroly nad šířením informací celému zastupitelstvu, nikoliv pouze vládnoucí koalici.

Techničtější – ale zejména pro opoziční zastupitele neméně palčivou – otázkou je přístup k informacím. Zastupitelé nezřídka potřebují doplnit informace k podkladům k záležitostem, o kterých mají rozhodovat. V současné době jim ale chybějí páky, kterými by se jich mohli domoct v časovém horizontu, ve kterém mají ještě hodnotu. V těchto případech jsou tak nuceni se rozhodovat o často závažných otázkách na základě nedostatečných podkladů předložených jim vedením obce.

Jeví se tedy jako potřebné rozvinout příslušné pasáže zákonů a zmíněné díry zacelit v souladu se zkušenostmi o jejich reálném zneužívání. Současný vládní návrh většinu zmíněných otázek i díky našemu připomínkování novely upravuje, některé ovšem pouze velmi váhavě ba až kontraproduktivně. Budeme s vládou a parlamentem dále jednat a pokračovat ve shánění podpory pro přijetí takových návrhů, které zaručí transparentnost a dostatečnou kontrolu hospodárnosti českých obcí a krajů, aniž by je zároveň zatížily zbytečnou byrokracií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *