Domov » Projekty a kampaně » Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR

Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR

Webové stránky projektu:
logo_simple

 

Cíl projektu:

Projekt cílí na problém zneužívání vydávání periodik a realizaci informačních kampaní místními samosprávami na samoúčelnou propagaci politického vedení samospráv namísto účelného a objektivního informování občanů o místních záležitostech, problémech a plánech místní politiky. Tímto dochází k újmě práv občanů na objektivní informace a práv místních politických sil na rovnou soutěž ve volbách.

Konkrétní cíle projektu:

1)   poukázat na praktický rozsah problému zneužívání tištěných periodik územně samosprávných celků (ÚSC) a informačních kampaní ÚSC a omezování názorově vyvážené veřejné diskuze,
2)   zvýšit povědomí cílových skupin o problému a podpořit možnosti účasti občanů ve veřejné diskusi o místních záležitostech,
3)   podpořit uplatňování principů média jako veřejné služby při vydávání tištěných periodik ÚSC,
4)   podpořit účelné vynakládání prostředků na realizaci informačních kampaní ÚSC.

Hlavní aktivity:
Cíle projektu budou dosaženy následujícími aktivitami:
1)   analýza 100 radničních zpravodajů vydávaných ÚSC,
2)   analýza informačních kampaní 39 územně samosprávných celků a zpracování případových studií 5 nejvýznamnějších kampaní,
3)   vytvoření a provoz portálu www.hlasnatrouba.cz pro prezentaci výsledků a zapojení občanů a dalších cílových skupin do řešení problému.
4)   poskytování právního poradenství a monitoring dodržování tiskového zákona v případě vydávání tištěných periodik ÚSC,
5)   advokační aktivity prosazující dobrou praxi při vydávání periodik ÚSC a realizaci informačních kampaní a prosazující žádoucí systémové změny v legislativě.

Doba realizace projektu:
1. 8. 2014 – 30. 4. 2016
Celkové náklady projektu: 2 220 363 Kč

Osoba odpovědná za vedení projektu: Martin Kameník
Autor metody hodnocení periodik, analytik, odborný poradce: Oldřich Kužílek, kuzilek(ed)otevrete.cz
Osoba odpovědná za propagaci projektu:Lenka Franková
Osoba odpovědná za právní poradenství k tématu:Andrea Kohoutková, Daniel Holý

 

Hlavní výstupy projektu:

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *