Domov » Projekty a kampaně » 30 případů korupce a nehospodárnosti

30 případů korupce a nehospodárnosti

Projekt 30 případů korupce byl zaměřen na vyhledávání a komplexní zpracování konkrétních právních případů týkajících se nejpalčivějších společenských témat, jako jsou netransparentně či dokonce nezákonně zadávané veřejné zakázky, nehospodárné nakládání s veřejným majetkem (obce, kraje, stát), nevymáhání škod, které vznikají rozhodnutím politických orgánů či úředníků a neprůhledná veřejná podpora, tedy na oblasti s největším korupčním potenciálem.

V rámci projektu 30 případů korupce jsme rozšířili internetovou databázi korupčních kauz o více než 30 nových případů. Komplexní zpracování a uveřejnění kauz se ukázalo, jako velmi vhodný motivační nástroj a současně jako zpětná vazba pro oznamovatele, vedle jiných i těch, kteří chtějí v řadě případů zůstat v anonymitě. Taktéž se komplexní zveřejňování kauz ukázalo jako přínosné pro zástupce samospráv, které takové zveřejnění motivuje k otevření diskuze nad případnými změnami současného stavu. Databáze kauz se taktéž stala rozsáhlým poradenským zdrojem v oblasti nejrůznějších druhů správních i trestních podání.

V průběhu roku 2012 bylo poskytnuto poradenství 140 subjektům (z toho bylo 114 zcela nových). Oživení v tomto období podalo 7 trestních oznámení, 11 podnětů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání postupu zadavatele, zahájilo 10 soudních řízení (z toho 5 soudních řízení ve stejném kalendářním roce skončilo pravomocným rozsudkem, kdy žalobě Oživení bylo v plném rozsahu vyhověno). V neposlední řadě Oživení medializovalo více jak dvě desítky kauz.

Výstupy právního poradenství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *