Domov » Klub přátel oživení

Klub přátel oživení

Staňte se členem Klubu přátel Oživení a podporujte nás pravidelně.

Vaše příspěvky budou využity na:

• poskytování právního a expertního poradenství občanům, oznamovatelům korupce a nekalého jednání,
• řešení korupčních kauz a případů, kdy je porušen veřejný zájem,
• zpracování, vydávání a distribuce odborných analýz,
• pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
• organizování kampaní, petičních aktivit a veřejných debat,
• spolupráci s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
• propagaci aktivit Oživení, vzdělávání a osvětu v oblasti transparentní a odpovědné správy
věcí veřejných.

Výhody členství:

• Potvrzení o přijetí daru pro odpočet ze základu daně
• Pravidelné informace o naší činnosti a zasílaní newslettru
• Uvedení dárce ve Výroční zprávě
• Pozvánky na akce Oživení o.s. / Bez korupce.cz
• Dárek podle vlastního výběru z Obchodu Oživení, o.s.

Firemní členství

Klub přátel Oživení nabízí možnost firemního členství. Firma se může stát regulérním členem Klubu přátel nebo uzavřít se sdružením Oživení speciální dárcovskou smlouvu nebo dohodu o spolupráci.

Jaké výhody získá firma, která podpoří občanské sdružení Oživení:

 Pozitivní image (a tedy i konkurenční výhodu) společensky odpovědné firmy.
Oživení nabízí dárcovským firmám prostor na umístnění loga na webu Oživení, v publikacích a jiných materiálech či akcích sdružení, která podpoří.
Vaše firma může své dárcovství pro Oživení prezentovat na svých webových stránkách a ve svých materiálech.
 Stejně jako fyzická osoba tak i právnická osoba jako dárce, je daňově zvýhodněna na základě Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Potvrzení o příjetí daru členům klubu přátel a ostatním dárcům zasíláme automaticky. Potřebné údaje zašlete prosím pomocí kontaktního formuláře.

Občanské sdružení Oživení  je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŇ A PODPORU!