Domov » Kauzy

Kauzy

Na této stránce naleznete naše aktuální i uzavřené kauzy. 

V některých případech obec na základě našeho podnětu svůj postup sama přehodnotila (například zrušila zadávací řízení, změnila způsob prodeje majetku), jindy nápravu přinesl zásah jiného orgánu (například Ministerstva vnitra či poskytovatele dotace) či rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
V jiných případech již bylo na nápravu pozdě – tehdy prezentace slouží zejména k informování veřejnosti a vzdělávání samospráv za účelem minimalizace obdobných chyb v budoucnosti.

Naším cílem je přispět k pozitivní změně.

Podrobné informace o jednotlivých kauzách s veškerými podklady získáte rozkliknutím jednotlivých křížků na mapě. K jednotlivým kauzám můžete samozřejmě připojit své komentáře.

Seznam kauz: