Domov » Hodnocení transparentnosti krajů – Krajské volby 2016

Hodnocení transparentnosti krajů – Krajské volby 2016

Projekt poskytne srozumitelný a komplexní instrument hodnocení otevřenosti krajů v České republice. V rámci nadcházejících krajských voleb v roce 2016 přinese do předvolebního období relevantní témata ve snaze motivovat regionální politiky k závazkům a činům posilujícím transparentnost a zapojování občanů do rozhodování o veřejných záležitostech.

Sledujte aktuální #hodnoceníkrajů >>

Hlavním cílem projektu je zvýšit transparentnost krajských samospráv v jejich samostatné působnosti v deseti klíčových oblastech a agendách.

Dílčími cíli projektu budou:
1) zvýšit informovanost občanů/voličů o možnostech veřejné kontroly v jejich kraji před krajskými volbami,
2) přinést do předvolební debaty konkrétní témata spojená s otevřeností krajských agend
3) identifikovat příklady dobré praxe v otevřenosti krajských samospráv a dokázat, že otevřenost samosprávy je reálná,
4) poskytnout nově zvoleným zastupitelům konkrétní návrhy na zlepšení situace

Projekt naváže na hodnocení krajů v 10 oblastech spadajících do kategorií otevřenosti a transparentnosti, které Oživení realizovalo v roce 2012:
– přístup občanů k informacím,
– účast veřejnosti na rozhodování,
– hospodaření s majetkem,
– veřejné zakázky,
– rozpočet,
– dotace a granty,
– etika a střet zájmů,
– územní plánování,
– příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje,
– mediální politiku.

Výsledky hodnocení krajů publikované on-line nabídnou občanům další zdroj informací pro jejich voličské rozhodování. Hodnocení taktéž poslouží jako základ doporučení a návrhů změn v dílčích oblastech spadajících do kategorií otevřenosti krajských samospráv, které budou adresovány nově ustanoveným krajským reprezentacím.

V rámci přípravy realizace hodnocení v roce 2016 bude nutné reagovat na celkový vývoj legislativy a zohlednit taktéž nové poznatky o fungování krajských samospráv, přičemž vše bude promítnuto do aktualizované, doplněné a rozšířené série otázek v dílčích oblastech hodnocení. Výsledkem bude celkové procentuální hodnocení a porovnání mezi jednotlivými kraji i srovnání krajských samospráv v dílčích sledovaných oblastech.

Osoba odpovědná za vedení projektu: Karel Gargulák

Projekt podpořili:

logo_FOM   US-Embassy