Domov » Pracovní příležitosti a stáže

Pracovní příležitosti a stáže

Oživení, o. s., je nevládní nezisková organizace zaměřující se na boj proti korupci, prevenci střetu zájmů a hájení veřejného zájmu v ČR již od r. 1999. Po celou dobu usilujeme o neustálé zkvalitňování a rozšiřování našich aktivit a poskytovaných služeb. Za tímto účelem rádi navazujeme spolupráci s novými lidmi, kteří přináší do našeho týmu novou inspiraci a pohled na řešení společenského problému, jakým je korupce v naší zemi. Proto máme zájem o nové spolupracovníky, kterým nabízíme možnost stáží v Oživení. Díky ní mohou získat nové pracovní zkušenosti, posílit naše kapacity v odhalování a řešení problematiky korupce a obohatit náš tým o nové myšlenky a přístupy.

Aktuální nabídky:

Hledáme manažera/ku komunikace

Hledáme asistenta/ku kanceláře

Hledáme studenta/ku práv -stážistu/ku do právní poradny