Domov » Pracovní příležitosti a stáže

Pracovní příležitosti a stáže

Oživení, o. s., je nevládní nezisková organizace zaměřující se na boj proti korupci, prevenci střetu zájmů a hájení veřejného zájmu v ČR již od r.l999. Po celou dobu usilujeme o neustálé zkvalitňování a rozšiřování našich aktivit a poskytovaných služeb. Za tímto účelem rádi navazujeme spolupráci s novými lidmi, kteří přináší do našeho týmu novou inspiraci a pohled na řešení společenského problému jakým je korupce v naší zemi. Proto máme zájem o nové spolupracovníky, kterým nabízíme možnost stáží v Oživení. Díky ní mohou získat nové pracovní zkušenosti, posílit naše kapacity v odhalování a řešení problematiky korupce a obohatit náš tým o nové myšlenky a přístupy.

Aktuální nabídky:

Stáž watchdoger/analytik

Oživení hledá do svého týmu kandidáta na pozici dobrovolného stážisty pro naše watchdogové aktivity.

Cíl stáže:
 • osvojit si metody práce spojené s vyhledáváním a analýzou veřejně dostupných informací o kauzách řešených naším projektovým týmem. Více o našich kauzách se můžete dozvědět zde,
 • pomoci rozplétat složitější kauzy spojené s korupcí, střetem zájmů a nehospodárně vynaloženými veřejnými prostředky.
Náplň stáže:
 • rešeršní a analytická činnost,
 • práce s analytickým softwarem pro získání informací o subjektech korupčních kauz,
 • sestavování map majetkových a personálních vazeb,
 • investigativní činnost při získávání obtížně dostupných informací,
 • úzká spolupráce s novináři a oznamovateli nekalého jednání.
Průběh stáže:
Co nabízíme:
 • práci na zajímavých a společensky závažných kauzách,
 • vedení zkušenými pracovníky naší právní poradny,
 • jasné zadání a konzultace kauz na pravidelných poradách právní poradny,
 • zázemí dlouhodobě fungující a flexibilní neziskové organizace,
 • přátelské pracovní prostředí,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • v případě oboustranné spokojenosti možnost budoucí práce na částečný či plný úvazek ve watchdogových činnostech či na dalších našich projektech,
 • možnost stáže v rámci studia
 • nástup možný ihned,
 • místo výkonu stáže: kancelář Oživení (po domluvě i home office)
 • délka stáže: dle domluvy, upřednostňujeme dlouhodobější spolupráci
Co požadujeme:
 • schopnost analytického myšlení,
 • proaktivní přístup k řešení problému,
 • zájem o problém korupce a souvisejících jevů,
 • dobrá znalost MS Office,
 • schopnost pracovat v týmu,
 • základní znalost struktury a funkcí veřejné správy v ČR,
 • znalost anglického jazyka.

V případě zájmu zašlete váš motivační dopis a strukturovaný životopis na marek.zelenka@oziveni.cz

Student práv – stážista do právní poradny

Oživení hledá do svého týmu dobrovolného stážistu na posílení kapacity protikorupční právní poradny.

Cíl stáže:
 • nabýt ucelenou představu o pracovní náplni právníka v neziskovém sektoru
 • osvojit a prohloubit si znalosti v oblasti správního práva, agendy veřejných zakázek a trestního práva, více o našich kauzách se můžete dozvědět zde,
 • poskytovat právní podporu při rozplétání složitějších kauz spojených s korupcí, střetem zájmů a nehospodárně vynaloženými veřejnými prostředky.
Náplň stáže:
 • zodpovídání právních dotazů týkajících se problematiky správního práva
 • sepisování jednodušších podání orgánům veřejné správy
 • rešerše judikatury
 • sepis právních stanovisek
 • investigativní činnosti vedoucí k identifikaci možného korupčního jednání
 • úzká spolupráce s novináři a oznamovateli nekalého jednání.
Průběh stáže:
Co nabízíme:
 • nabytí znalostí a zkušeností v oboru správního práva, problematiky veřejných zakázek, trestního práva
 • práci na zajímavých a společensky závažných kauzách,
 • vedení zkušenými pracovníky naší právní poradny,
 • jasné zadání a konzultace kauz na pravidelných poradách právní poradny,
 • zázemí dlouhodobě fungující a flexibilní neziskové organizace,
 • přátelské pracovní prostředí,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • v případě oboustranné spokojenosti možnost budoucí práce na částečný či plný úvazek v právní poradně,
 • možnost stáže v rámci studia,
 • nástup možný ihned,
 • místo výkonu stáže: kancelář Oživení (po domluvě i home office)
 • délka stáže: dle domluvy, upřednostňujeme dlouhodobější spolupráci
Co požadujeme:
 • dobrou úroveň právních znalostí zejména v oblasti správního práva,
 • proaktivní přístup k řešení problému,
 • zájem o problém korupce a souvisejících jevů,
 • dobrá znalost MS Office,
 • schopnost pracovat v týmu,
 • znalost anglického jazyka.

V případě zájmu zašlete váš motivační dopis a strukturovaný životopis na poradna@oziveni.cz

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva