Domov » FAQ » ix) Pořizuje se o zasedání zastupitelstva nějaký zápis? Kde ho mohu získat?

ix) Pořizuje se o zasedání zastupitelstva nějaký zápis? Kde ho mohu získat?

Povinnost pořídit zápis o průběhu zasedání zastupitelstva je stanovena v ustanovení § 95 odst. 1 ZOZ, § 43 ZKZ a § 65 ZPZ. Pořízený zápis musí obsahovat následující údaje:

  • počet přítomných členů zastupitelstva obce,
  • schválený pořad jednání zastupitelstva obce,
  • průběh a výsledek hlasování,
  • přijatá usnesení,
  • podpis starosty nebo místostarosty a určených ověřovatelů.

Zápis je nutno pořídit do 10 dnů (v případě hlavního města Prahy do 7 dnů) od konání zasedání a musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Do zápisu z jednání zastupitelstva obce a jeho usnesení má totiž občan obce dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) ZOZ, § 12 odst. 2 písm. c) ZKZ a § 7 písm. e) a § 8 písm. e) ZPZprávo nahlížet a pořizovat si z nich výpisy. Musí Vám být přitom zpřístupněn celý (autentický) obsah zápisu, tedy bez jakékoliv anonymizace osobních údajů v něm uvedených osob. Naopak v případě zveřejnění zápisu ze zastupitelstva na internetu musí být veškeré osobní údaje osob v něm uvedených anonymizovány.

Posted in: Rozhodovací procesy obcí