Domov » FAQ » Kdo může o informace požádat?

Kdo může o informace požádat?

Žadatelem může být v podstatě kdokoli. Podle § 3 odst. 1 InfZ může být žadatelem každá fyzická a právnická osoba, která žádá o informaci. Právo na poskytnutí informace tak není podmíněno ani občanstvím ČR.

Posted in: Pro občany