Domov » FAQ » Je nahlížení do registru zpoplatněno?

Je nahlížení do registru zpoplatněno?

Nahlížení do registru je pro každého občana bezplatné (§ 13 odst. 3 věta první ZSZ)

Posted in: Střet zájmů