Domov » Protikorupční desatero » Přikázání třetí

Přikázání třetí

3. Hlasů svých kritiků v obecních médiích zazníti dovolíš

Veškerá veřejná média provozovaná anebo placená obcí budou otevřena všem zastupitelům i občanům pro vyjádření jejich názorů.

Média, provozovaná či vlastněná obcí, nejsou nástrojem reklamy vedení obce, ale veřejným prostorem všech občanů obce. Stejně jako náměstí, slouží i radniční média ke střetávání a výměně názorů, nikoli pouhému jednostrannému informování.

Proto budeme prosazovat:

  • rozhodování o zřízení či zrušení obecního média v zastupitelstvu

  • zřízení redakční rady jako výboru zastupitelstva

  • definování pravidel pro férové rozdělení prostoru ve všech médiích,  provozovaných samosprávou (internet, tisk, televize) tak, aby nedocházelo k upřednostňování názorů vedení obce nebo jedné politické strany, samozřejmostí bude právo každého zastupitele na publikování svých názorů

  • zveřejňování avíz o budoucích projednávaných tématech s cílem, vyvolat k nim diskusi

  • poskytování dostatečného prostoru pro vyjádření všem občanům

Zpět na Desatero