Domov » Protikorupční desatero » Přikázání šesté

Přikázání šesté

6. Nezatajíš žádných smluv uzavřených jménem obce

Všechny uzavírané smlouvy budou veřejně přístupné na internetu, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací.

  • Všechny uzavírané smlouvy budou zveřejňovány na webových stránkách, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací.

  • Vyhledávací internetová databáze smluv bude přehledná a veřejnosti srozumitelná.

Zpět na Desatero