Domov » Protikorupční desatero » Přikázání sedmé

Přikázání sedmé

7. Obchodní společnosti obce vždy jako statky veřejné chápati budeš

Hospodaření obchodních společnosti ve vlastnictví obce bude otevřené veřejné kontrole a bude podléhat stejným pravidlům jako hospodaření obce.

  • Obchodní společnosti ve vlastnictví obce budou dodržovat zákon o svobodném přístupu k informacím a zastupitelům poskytovat všechny informace na vyžádání.

  • V obchodních společnostech obce se adekvátně aplikují všechna protikorupční opatření obce, včetně pravidel pro prodej a pronájem majetku či zadávání veřejných zakázek.

  • Obecním obchodním společnostem bude zakázáno zakládání a kupování dceřiných společností, aby veškerý jejich majetek zůstal v kontrolní a rozhodovací pravomoci zastupitelstva.

  • Zastupitelstvo přijme usnesení, že obec může jmenovat zastupitele pouze do kontrolních/dozorčích orgánů obchodních společností, v nichž má obec vlastnický podíl, a v takovém případě náleží zastupiteli odměna za výkon takové funkce, ve výši stanovené usnesením zastupitelstva. Výkonné/řídící funkce v obecních obchodních společnostech nebudou zastávat členové zastupitelstva.

Zpět na Desatero