Domov » Protikorupční desatero » Přikázání první

Přikázání první

1. Nepokradeš a pokrásti nenecháš majetku veřejného

Veškeré škody způsobené na majetku obce budou prošetřovány škodní komisí za účelem identifikování odpovědné osoby a vymožení škody zpět do majetku obce.

Běžným způsobem okrádání občanů obce je v současné době nevymáhání škod způsobených protiprávním jednáním veřejných funkcionářů, ať již úředníků nebo zastupitelů. Pokuty za porušení zákona o veřejných zakázkách, sankce za porušení rozpočtové kázně, prohrané soudní spory o informace, vrácené dotace apod., už se nebudou bez dalšího hradit z obecního rozpočtu. Tyto neplánované výdaje budou chápány jako škody způsobené obci a proto zřídíme stálou škodní komisi, která:

  • bude složena ze zástupců všech politických (kandidujících) subjektů v zastupitelstvu

  • bude prošetřovat škody na podnět kteréhokoli občana obce

  • bude mít za úkol kvantifikovat škodu, identifikovat odpovědnou osobu a míru jejího zavinění, včetně posouzení omluvitelnosti protiprávního jednání, na základě konkrétních okolností

  • bude své závěry a doporučení k případnému vymáhání škody předkládat radě obce a zveřejňovat na internetových stránkách obce

Zpět na Desatero