Domov » Protikorupční desatero » Přikázání páté

Přikázání páté

5. O majetku veřejném vždy otevřeně a hospodárně rozhodovati budeš

Nemovitý majetek bude prodáván a pronajímán pomocí otevřených výběrových řízení. Bude zveřejněn přehled nemovitostí vlastněných obcí.

  • Na webových stránkách zveřejníme přehled nemovitého majetku obce s uvedením jeho současného využití.

  • Prodej nemovitého majetku bude probíhat formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce. O výjimce z tohoto pravidla bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí přiměřeně zdůvodní. O zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku bude rozhodovat zastupitelstvo.

  • Pro účel prodeje nemovitého majetku v hodnotě, vyšší než pět set tisíc korun, který bude realizován mimo soutěž či aukci, bude zhotoven a zveřejněn znalecký posudek odhadované tržní ceny nemovitosti.

  • Při prodeji či pronájmu majetku, v hodnotě vyšší než jeden milion korun, bude záměr zveřejněn na úřední desce alespoň 30 dnů před rozhodnutím. Při prodeji či pronájmu majetku, v hodnotě vyšší než deset milionů korun, bude záměr zveřejněn na úřední desce alespoň 60 dnů před rozhodnutím. Tyto záměry budou zveřejňovány na úřední desce, na webových stránkách obce a formou inzerce také v regionálních či celostátních médiích.

Zpět na Desatero