Domov » Protikorupční desatero » Přikázání druhé

Přikázání druhé

2. Nebudeš o veřejných záležitostech v tajnosti rozhodovat

Veškeré rozhodování zvolených zástupců bude otevřeno občanům, aby se mohli aktivně podílet na správě věcí veřejných ve své obci a dohlížet na naplňování veřejného zájmu.

Základním předpokladem odpovědného a nekorupčního rozhodování je maximální informační otevřenost všech rozhodovacích procesů. Tato otevřenost se skládá z uživatelsky příjemné dostupnosti informací, otevřenosti jednání politických orgánů a veřejných pravidel rozhodování.

Avíza: O všech tématech, která jsou pro obec důležitá nebo která mohou vyvolat protichůdné reakce, budeme v dostatečném předstihu před jejich projednáváním a rozhodováním informovat občany, aby se mohli na tato projednávání patřičně připravit. Chceme znát a zohledňovat názory občanů.

Otevřenost rozhodování: Nejen zasedání zastupitelstva, ale též výborů zastupitelstva budou otevřená a veřejnosti přístupná. Dostupnost podkladů k jednání pro veřejnost bude samozřejmostí. Každý zastupitel bude oprávněn se účastnit zasedání rady i komisí rady jako pozorovatel s tím, že rada může své jednání ve výjimečných a v zápise zdůvodněných případech uzavřít. Každý politický subjekt (= jedna volební kandidátka) bude mít právo mít svého zástupce ve všech výborech i komisích.

Osobní odpovědnost: Každý zastupitel jedná sám za sebe a je osobně odpovědný všem občanům. Proto budeme všechna hlasování na zasedáních zastupitelstva i rady zaznamenávat jmenovitě a zveřejňovat je.

Snadná přístupnost: Všechny dokumenty (program, podklady k jednání, zápisy, usnesení, atd.) budou zveřejňovány na webových stránkách obce v přehledné a uživatelsky příjemné struktuře, v datových formátech, umožňujících vyhledávání. Zápisy a usnesení ze zasedání všech orgánů budou zveřejněny do sedmi dnů po zasedání. Podklady pro jednání rady budou dostávat i zastupitelé na vyžádání.

Jasná pravidla: Na webových stránkách obce přehledně zveřejníme seznam všech obecních interních předpisů, směrnic a nařízení.

Zpět na Desatero