Domov » Jsme členem…

Jsme členem…

Jsme členem Whistleblowing International Network

WIN spojuje a posiluje organizace občanské a občanské společnosti, které hájí a podporují oznamovatele

Jsme součástí Rekonstrukce státu

photo

Rekonstrukce státu je nezávislá aktivita nevládních organizací, které se zabývají otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy.

Jsme členem Otevřených měst

otevrena_mesta

Otevřená města
jsou spolek měst, která prosazují otevřené fungování místní samosprávy, zejména:
>> zveřejňování informací a Open Data,
>> otevřené zadávání veřejných zakázek,
>> zapojování veřejnosti do rozhodování,
>> open source a otevřené technologie.

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání

KoaliceTPKoalice pro transparentní podnikání je volným sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje společnosti napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Jako členové Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci se snažíme ovlivňovat tvorbu protikorupční politiky na vládní úrovni.