Author: admin

Zítra pokračuje hlavní líčení v kauze vyvádění majetku města Liberce skrze městskou společnost Sportovní areál Ještěd, a.s. Policie se případem začala zabývat v roce 2009, kdy Oživení, společně s občanským sdružením Čmelák, podalo trestní oznámení. Jiřího Kittnera žalobce viní z porušování povinností při správě cizího majetku, další dvěma aktérům – Pavlu Krenkovi a Jiřímu Zeronikovi – navíc hrozí trest kvůli trestnému činu zneužití pravomoci veřejného činitele a z podvodu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 9.000.000,- Kč. Společnost se s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle svého vyjádření neztotožňuje a podala proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže správní žalobu. Ve věci dosud nebylo rozhodnuto. Za účelem vymožení škody po odpovědných osobách vzniklé společnosti zaplacením této pokuty nečiní žádné kroky a dle svého vyjádření vyčkává rozhodnutí soudu. Nárok na náhradu škody přitom bude promlčen po uplynutí subjektivní promlčecí doby, a to dne 9.9.2014. Společnost je tak povinna činit kroky k vymožení náhrady škody dříve, než-li bude pohledávka z důvodu promlčení prakticky nevymahatelná.
Oživení od podzimu 2011 sleduje případ nájemní smlouvy, která byla uzavřena za jiných podmínek, než jaké stanovil původní záměr o pronájmu nemovitostí. Nájem byl smluven nejprve jako bezúplatný (což není možné, neboť nájemné je podstatnou náležitostí nájemní smlouvy), později za velmi nízké nájemné, které neodpovídá situaci v místě. Vedení obce odmítlo věc řešit i přes mnohačetná upozornění občana obce i Oživení. Nepomohla ani kontrola Ministerstva vnitra a úspěšné dosud nebylo ani šetření policie ČR.
Zítra pokračuje hlavní líčení v kauze vyvádění majetku města Liberce skrze městskou společnost Sportovní areál Ještěd, a.s. Policie se případem začala zabývat v roce 2009, kdy Oživení, společně s občanským sdružením Čmelák, podalo trestní oznámení. Jiřího Kittnera žalobce viní z porušování povinností při správě cizího majetku, další dvěma aktérům – Pavlu Krenkovi a Jiřímu Zeronikovi - navíc hrozí trest kvůli trestnému činu zneužití pravomoci veřejného činitele a z podvodu.
Zákon o veřejných zakázkách, respektive prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 133/2012 Sb. stanoví, jak má vypadat profil zadavatele. Na základě obdrženého podnětu Oživení prozkoumalo profil zadavatele ŘSD a se zjištěnými nedostatky se v červenci 2013 obrátilo na dozorový orgán Úřad na ochranu hospodářské soutěže.
Přinášíme prezentaci z přednášky Lenky Petrákové k nezbytným předpokladům dobrého služebního zákona ze semináře Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny ČR, který se konal 23. ledna 2013.