Author: Marek Zelenka

Petynka je usedlost s rozsáhlými pozemky v Praze 6 Břevnově. Česká republika – Ministerstvo obrany (MO) v roce 2006 bezúplatně převedla tento majetek na Nadační fond Vincentinum (NFV). MO sedm let nijak nesledovalo, zda je účel převodu plněn. Podmínkou bezúplatného převodu byl závazek NFV zajišťovat v objektu minimálně po dobu...

Trestní oznámení Příloha č.1 trestního oznámení – Usnesení o prohlášení konkursu na majetek Dostihového závodiště Praha, s.p. Příloha č.2 trestního oznámení – Podání SKP soudu ze dne 29. 5. 2002 Příloha č.3 trestního oznámení – Podání SKP soudu ze dne 18. 9. 1998 Příloha č.4 trestního oznámení – Podání SKP soudu ze dne 26. 7. 2007 Příloha...