Domov » Akreditované vzdělávací programy

Akreditované vzdělávací programy

Nabízíme vzdělávací programy zaměřené na zvyšování transparentnosti veřejné správy.

Prevence korupce ve veřejných zakázkách

Vzdělávací program akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Číslo akreditace: AK/VE-62/2014.

Tento vzdělávací program seznámí účastníky s procesem zadávání a realizace veřejných zakázek a s potenciálními korupčními riziky při jednotlivých fázích tohoto procesu. Jedná se o mezioborový vzdělávací program, který představuje danou problematiku zejména z právní, ekonomické a sociální perspektivy.

Obsah programu:

 • Úvod do právní úpravy zadávání veřejných zakázek
 • Korupční rizika z hlediska procesu zadání a realizace veřejných zakázek
 • Prevence korupčních rizik při zadávání a realizaci veřejných zakázek
 • Efektivní kontrola veřejných zakázek

Časová dotace: 6 hodin

Kontaktní osoba: Marek Zelenka

Vydávání radničních periodik v souladu s tiskovým zákonem

Vzdělávací program akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Číslo akreditace: AK/PV-225/2014

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonnými limity pro vydávání a obsah radničních periodik, zejména s přihlédnutím k novele tiskového zákona č. 305/2013 Sb., účinné od 1. 11. 2013. V rámci semináře se zaměříme i na výklad relevantních právních pojmů, kterými by se mělo řídit vydávání média jako veřejné služby.

Obsah programu:

 • Právní úprava radničních periodik, zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik, posílení svobodné soutěže politických sil
 • Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik, včetně praktických příkladů dobré a špatné praxe
 • Proč vydávat radniční periodika, pravidla tvorby radničního periodika
 • Právo zastupitele na poskytnutí přiměřeného prostoru

Časová dotace: 4 hodiny

Kontaktní osoba: Šárka Trunkátová

Přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vzdělávací program akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Číslo akreditace: AK/PV-509/2015.

V rámci semináře se účastníci seznámí s právní úpravou zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., s ústavněprávním zakotvením práva na informace a s aktuální relevantní judikaturou.

Obsah programu:

 • Ústavněprávní a mezinárodněprávní zakotvení principu publicity veřejné správy
 • Zákonné zakotvení práva na informace
 • Základní pojmy InfoZ – „informace“, „žadatel“, „zveřejnění“ atd.
 • Proces poskytování informací

Časová dotace: 6 hodin

Kontaktní osoba: Marek Zelenka