Domov » blogy » Ombudsmanka se připojila k ústavní stížnosti Oživení proti zpoplatnění podnětů na ÚOHS. A není to nudné čtení!

Ombudsmanka se připojila k ústavní stížnosti Oživení proti zpoplatnění podnětů na ÚOHS. A není to nudné čtení!

Plénum Ústavního soudu bude jednat o naší ústavní stížnosti na zrušení poplatku 10,000,- Kč za podnět na ÚOHS. Tento legislativní paskvil, o jehož schválení přesvědčoval poslance osobně předseda ÚOHS pan Rafaj (ex ČSSD), by konečně mohla přestat zavazet v našem právním řádu. Blíže o celé kauze zde.

V řízení se na naši stranu přidala a argumenty podpořila zrušení poplatku i Ombudsmanka Anna Šabatová. V jejím přípise jsou dosti podstatná fakta, která odhalují celkovou absurditu zpoplatnění podnětů i vnitřní fungování ÚOHS, které je pro běžné smrtelníky jinak zahaleno neprostupnou mlhou. Rádi bychom se s vámi o tyto závěry podělili, vybrali jsme nejlepší citace a doplnili o naše názory a postřehy:

“Jedná se tedy o institut (rozuměj zpoplatnění podnětu 10.000 Kč)  z legislativního pohledu zcela raritní, který nemá v českém právním řádu obdoby.”

 • Slušná vizitka pro poslance, kteří hlasovali pro zpoplatnění,  hlavně z Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (ve volebním období 2013-2017 mu předsedala Milada Halíková (KSČM)

“Vzhledem k tomu, že nejvýznamnějším znakem kontrolní činnosti ÚOHS ve sledovaném období byla jeho neexistence, považuji za zbytečné ji zachycovat do grafu.”

 • Kde nic není, ani smrt nebere…. A to se ÚOHS dušoval, že vlastní kontrolní činnost konečně rozjede. Nastává tedy pádná otázka, jakou vlastní iniciativu ÚOHS v oblasti dohledu nad veřejnými zakázkami vykonává, zejména s přihlédnutím k tomu, že úřadu v roce 2012 byl podstatně navýšen rozpočet kvůli snížení limitů pro zakázky malého rozsahu a předpokladu větší práce pro ÚOHS. To se však nakonec nekonalo, v r. 2013 senátoři vrátili limity na původní hodnoty, avšak navýšený rozpočet už zůstal.

 “Dále je třeba poznamenat, že za rok 2017 obdržel ÚOHS rovněž přibližně 220 nezaplacených podnětů, které v souladu s v roce 2017 účinnou směrnicí OS 8/2017 nesměl prověřit žádný z právníků sekce veřejných zakázek.”

 • Jestli si ÚOHS myslí, že povinnost konat z úřední povinnosti se nevztahuje na veškerý personál, který na ÚOHS podněty vyhodnocuje, tak jde o hodně kreativní výklad principu oficiality. mimochodem, tuto směrnici nám na naši žádost ÚOHS odmítl vydat s odůvodněním, že se netýká občanů, ale jen vnitřního chodu ÚOHS:)

“Z hlediska účelu zavedení poplatku totiž zpoplatnění výkonu státní správy nedává žádný smysl. Fakticky se jedná pouze o přesouvání veřejných prostředků mezi jednotlivými kapitolami státního rozpočtu…”

 • Jinými slovy, ÚOHS musí vyžadovat zaplatit poplatek za podněty i ostatních úřadů. Tedy peníze z jedné kapsy státního rozpočtu je potřeba poslat do druhé kapsy. Další slepá cesta v Hlavě XXII?

K podnětům od orgánů státní správy (např. ministerstev nebo ROPů): “Bez ohledu na závažnost namítaných sdělení, nedošlo u nezaplacených podnětů k využití takto předaných informací, neboť byly odloženy záznamem do spisu bez vyrozumění předávající instituce, a to i v případě, že obsahovaly výslovnou žádost o vyrozumění.”

 • Představte si například, že by na ÚOHS přišel podnět z Ministerstva financí, který by obsahoval závažné podezření z manipulace soutěží na zakázky placené ze státních dotací na jehož základě se má rozhodnout o krácení dotací ex-post. ÚOHS, de iure normální správní orgán placený z našich daní, by bez zaplacení poplatku 10 tisíc nehnul ani brvou a  podnět by bez dalšího jen založil. Státní správa at its best…

“Celkově vzato postrádá zpoplatnění výkonu státní správy jakéhokoliv smyslu. Byť zákonodárce může přijímat i zákony, které jsou iracionální, je podle mého názoru třeba se ptát, zda je vůbec takto iracionální krok legitimní. Tím spíše v případě, že současný stav ve vztahu k orgánům vykonávajícím státní správu je podle všeho důsledkem nedomyšlenosti legislativní změny, nikoliv realizací jasné politiky, která by směřovala určitým (byť jakkoliv kontroverzním) směrem.”

 • Jinými slovy: Poslanci si mohou někdy vymýšlet hloupá pravidla, musí však vždy brát  ohled na prostředí, ve kterém se pravidla uplatňují a mít alespoň nějakou vizi s jakou zákony schvalují.

“Přitom úřad v šetření vedeném mým zástupcem zdůraznil, že v rámci úřední činnosti využívá segment společenských hlídacích psů, a to média, na základě jejichž informací zvažuje zahájení šetření z vlastní iniciativy. Paradoxně se však ochuzuje o podání, která mohou být daleko lépe rozpracovaná a precizovaná, od nevládních organizací, které se přímo oblastí veřejných zakázek a jejich transparentností zabývají”

 • Děkujeme:)

“Konstrukční prvky poplatku tak, jak jsou v současnosti nastaveny, prakticky eliminují možnost širší participace nevládních organizací na kultivaci prostředí veřejných zakázek.”

 • Konečně si toho někdo všiml. Ale jestli on to vlastně nebyl  záměr představitelů ÚOHS mít klid na práci? Lépe nedomýšlet.

“Srov. s nálezem ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 298/12 ze dne 13.12. 2012: „Idea právního státu  vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům, občané jsou loajální k zájmům státu, participují na plnění úkolů státu; právo občana obracet se na státní orgány s podněty lze dovodit, že občané mají právo podílet se na chodu veřejných záležitostí, upozorňovat na nesprávnosti či nespravedlnosti.”

 • To by mohlo být nové motto naší veřejné správy, sice je trochu dlouhé, ale je nutné ho neustále připomínat.

“Z hlediska veřejného zájmu je však třeba se ptát i na to, jak se toto snížení promítlo do praxe ÚOHS. Vzhledem k téměř úplné absenci vlastní kontrolní činnosti ÚOHS a snížení množství podnětů  na několik jednotek procent původního nápadu, je otázkou, jaké informační zdroje ÚOHS v současné době vlastně zbývají. Mnoho se jich totiž nenabízí.”

 • Tuto otázku si klademe už dva roky. Že by křišťálová koule nebo tarot?

“Naproti tomu mnohé jiné kontrolní orgány provádí rutinně na základě podnětů od veřejnosti šetření v terénu (například ČOI provedla za rok 2017 přes 30 000 kontrol).55 Žádný z těchto orgánů ani neuvažoval o podobném řešení, přestože se zcela jistě rovněž musejí vypořádávat s podněty obstrukčními či šikanózními. Tyto orgány naopak podněty považují za usnadnění své práce, které jim umožňuje přesněji zacílit problematické jevy a nastavit účelně kontrolní plány.”

 • Kdyby mohla ČOI využít antidiskriminačního zákona, už ho dávno použila:)

Ústavní soud samozřejmě oslovil i Vládu ČR, která si svým usnesením ze dne 6. června 2018 odhlasovala, že se připojí k řízení a bude hájit nesmyslný poplatek. Vypracovat argumentaci dostal za úkol ještě pan ministr Pelikán. A taky se činil:

“Stanoví-li tedy napadené ustanovení ve svém odstavci čtvrtém, že „se podnět nevyřizuje” nebyl-li poplatek složen, jedná se dle názoru vlády pouze o „zbavení” povinnosti ÚOHS v takovémto případě petici/podnět vyřídit a vyrozumět o způsobu ieiího vyřízení osobu, která podnět podala/petenta. Napadené ustanovení však nezbavuje petenta možnosti podnět podle napadeného ustanovení podat a stejně tak nezbavuje ÚOHS vázanosti výše uvedenými obecně platnými principy oficialitv a legality.

 • Tento výklad by znamenal, že za 10,000,- Kč má člověk akorát nárok na to, aby mu do 30 dnů ÚOHS odpověděl, jak s podnětem naložil. To si ale může zdarma ověřit pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. No, obáváme se, že než by začal ÚOHS tento (byť podle nás správný) výklad používat, to dřív bude v pekle sněžit…

 

Celé vyjádření Ombudsmanky naleznete zde.

Celé vyjádření ministra Pelikána naleznete zde.

Mohlo by Vás zajímat

KAUZA ČEPRO: Babišova řepka jde na odbyt. Podali jsme podnět na ÚOHS.

ČEPRO je akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika prostřednictvím své organizační složky Ministerstva financí, které je také jejím zřizovatelem. ČEPRO ve výroční zprávě …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *