Domov » Témata » Hospodaření obcí » Obecní pozemky za nejlepší ceny najdete v Telči!

Obecní pozemky za nejlepší ceny najdete v Telči!

V Telči se odehrál výprodej městských stavebních parcel za zlomek tržní ceny před zraky všech zastupitelů. Pozemek nakonec výhodně skoupil třeba radní nebo rodina od místostarosty. Prodej samotný byl s největší pravděpodobností neplatný. Konečné slovo bude mít státní zastupitelství.

V květnu 2014 zaslala společnost STANER radním města Telč nabídku na odkup 4360 m2 budoucích stavebních pozemků. Nabídl, že pozemky koupí za účelem “bytové výstavby”, že opraví cestu a chodník a udělá potřebné přípojky. Nabídl cenu 1,090,000,- Kč, kterou městská rada schválila a doporučila zastupitelstvu, které schválilo prodej na poslední schůzi těsně před komunálními volbami 2014. Za jeden metr čtvereční tedy zaplatil cca 250,- Kč. Pokud k prodejní ceně připočteme i náklady na chodník, cestu a přípojky (které po konzultaci se stavaři odhadujeme na cca 645,000,- Kč), vyjde nám cena, za kterou STANER koupil stavební pozemky zhruba za 400,- Kč/m2.

Podle znaleckého posudku poptaného ministerstvem vnitra se však cena obvyklá v daném místě a čase u pozemků investorsky nepřipravených (jako tomu bylo v tomto případě) pohybovala okolo 900,- Kč za metr! U pozemků zasíťovaných pak 1,200,- Kč.

Podle § 39 zákona o obcích je možné prodávat obecní pozemky za cenu obvyklou, ledaže není nižší cena řádně odůvodněna. Jakékoli odůvodnění v zápisech z orgánů města chybí, takže cena musela být cenou v místě a čase obvyklou, jinak by byl prodej neplatný. Tradičním nástrojem zjišťování ceny pozemků je znalecký posudek. Na ten odkazoval i starosta Roman Fabeš. Konkrétně na posudek z roku 2014, který cenu odhadoval ke stavu v roce 2008, kdy Telč pozemky obdržela od Pozemkového úřadu.

Ale není posudek jako posudek! Znalecký posudek, kterým starosta odůvodňoval prodejní cenu byl totiž vytvářen k administrativním účelům a zkoumal tzv. cenu “zjištěnou” a ne cenu “obvyklou”. A zde je ten zásadní rozdíl – zatímco cena “zjištěná” byla určena na 100,- Kč za metr čtvereční, cenu obvyklou zjistil až znalec poptaný ministerstvem. Rozdíl mezi těmito cenami je dramatický – devítinásobný.

Vedení města však s tímto nesouhlasilo a ministerstvu tvrdilo, že cena obvyklá se pohybovala mezi 250-350,- Kč. Není však vůbec jasné, z čeho město při tomto odhadu vycházelo.

Z našeho pohledu šlo o absolutně neadekvátní cenu, kdy pozemek, který měl stát alespoň 3,9 milionů Kč, prodalo město investorovi za milion jeden! Podle nás byl prodej obecních nemovitostí neplatný.

Aktuální stav

Nyní jsou na místě již postaveny 4 rodinné domy. Majiteli jsou mimo jiné nynější radní Telče za ODS JUDr. Petr Podsedník s manželkou, kteří podle informací z katastru nemovitostí pozemek o výměře 1198 m2 koupil od společnosti STANER za 776,000,- Kč, tj. 647,75 Kč/m2. Dům mu navíc stavěla přímo společnost STANER.

Dalším ze zajímavých majitelů je i manžel neteře dlouholetého radního a aktuálního místostarosty Telče Pavla Komína, který dle informací z katastru nemovitostí pozemek o výměře 1058 m2 koupil od společnosti STANER za 665,000,- Kč, tj. 628,54 Kč/m2. Komín o převodu původního pozemku na STANER v roce 2014 sám hlasoval.

Další dva majitelé koupili pozemky za podobné ceny jako výše zmínění. Tedy za polovinu tržní ceny…

Co s tím?

Zmíněná zjištění jsme poslali jako podnět Ministerstvu vnitra, které má ze zákona mimo jiné oprávnění napadat konkrétní nezákonná usnesení samospráv. Ministerstvo se s našimi závěry ztotožnilo, dokonce si nechalo vypracovat zmíněný znalecký posudek, který potvrdil, že obecní pozemky nebyly prodány za cenu obvyklou. Výkon dozoru však považovali za neúčelný.

Z tohoto důvodu jsme se obrátili zároveň i na státní zastupitelství, neboť to má oprávnění dle § 42 zákona o státním zastupitelství napadnout žalobou u civilního soudu konkrétní převod obecních nemovitostí. Státní zastupitelství v Jihlavě náš podnět přijalo, ale ani po roce od přijetí podnětu nebylo kvůli personálním změnám  schopno podat ve věci příslušnou žalobu.

Z celé kauzy vyvstávají následující otázky:

 • Věděli zastupitelé o tom, že schvalovaná cena nebyla cenou obvyklou?
 • Vědělo vedení města, že se posudek na cenu “zjištěnou” nedá použít ke schválení prodeje pozemku?
 • Proč zastupitelé tak kvaltovali před volbami s prodejem lukrativních pozemků?
 • Proč se tyto pozemky a jejich okolí neřešilo koncepčně v rámci celého území, na které si město nechalo vypracovat územní studii?
 • Proč STANER přeprodal nabyté pozemky obratem za polovinu tržní ceny?

Přílohy:

Vyrozumění Ministerstva vnitra o vyřízení podnětu z 26. února 2018

Mohlo by Vás zajímat

Zákonodárci schvalují lidi do mediálních rad v rozporu se zákonem. Poslali jsme poslancům podnět k nápravě.

“Největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám.” Řekl Karel IV. v Noci na Karlštejně …

3 komentáře

 1. Roman Fabeš

  V souvislosti s výše uvedeným článkem bych chtěl sdělit, že všechny kroky týkající se prodeje pozemků v Telči činilo zastupitelstvo města zcela v souladu s platnými právními předpisy. Proto obvinění uvedená v článku zcela odmítám. Správný postup po procesní stránce potvrdilo i Ministerstvo vnitra. Ve věci stanovení ceny pozemku v současné době probíhá řízení, v jehož rámci předkládáme řadu relevantních dokumentů, které jednoznačně potvrzují správný postup zastupitelstva města. Zveřejnění výše uvedených informací před ukončením řízení považuji za zcela účelové a poškozující jak město, tak i dotčené zastupitele. Jsem přesvědčen, že se zastupitelé ničeho nezákonného nedopustili a že to bude i následně potvrzeno právě probíhajícím řízením.

  Mgr. Roman Fabeš
  starosta města Telč

  • Marek Zelenka

   Vážený pane starosto,

   děkujeme za Váš názor, který nesdílíme. Dovolíme si Vám ocitovat vyrozumění Ministerstva vnitra:
   “Na základě výše uvedeného dospělo tedy Ministerstvo vnitra k závěru, že město Telč při prodeji předmětných pozemků postupovalo v rozporu s § 39 odst. 2 zákona o obcích.”
   Nejsme si tedy jisti, že bylo procesně vše v pořádku.
   Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak celé řízení skončilo.

   Za Oživení, o.s.
   Marek Zelenka

 2. Marie Řeřichová

  Dobrý den pane starosto Fabeši,
  pro město Telč jste nevýhodnou výše uvedenou kupní smlouvu podepsal v roce 2015 Vy, v radě města , před zastupitelstvem i před občany jste ji prosazoval také Vy s tím, že firma Staner na obecních pozemcích bude realizovat bytovou výstavbu (občané hovořili o sociálních bytech či bytech pro město potřebné lékaře). Staner tyto obecní pozemky nevlastnil ani 24 hodin a prodal je přerozparcelované (k tomu potřeboval souhlas stavebního úřadu v Telči ) k výstavbě 4 rodinných domů právě i lidem s vazbou na radnici.
  Dalším klamáním veřejnosti bylo vaše tvrzení, že pozemky jsou ,,nezasíťované”, ačkoliv v přilehlé komunikaci prokazatelně vedly uliční řady vody, kanalizace, elektra a plynu , na které jsou napojeny domy na protější straně ulice. O tom se ale ve znaleckém posudku na cenu pozemků, vypracovaném dodatečně v r. 2017, nezmiňujete. Realizovat přípojky na tyto uliční řady v délce několika metrů navíc ve sdružených výkopech je záležitost cca 60 000 Kč na 1 parcelu.
  Výše uvedené mohu tvrdit, protože jak sám víte, v lednu 2017 jsem zažádala MěÚ Telč dle zák. 106 o veškeré informace týkající se mezi občany tolik kritizovaného prodeje obecních pozemků za tak nízkou cenu. V roce 2015 se totiž jediné volné stavební parcely v Telči (lokalita Lipky) prodávaly již za 1500 Kč/ m2. Musela jsem se 2x odvolat na Krajský Úřad v Jihlavě, aby mi v Telči ,,odtajnili” zápisy z rady města, kdy se prodej pozemků projednával.

  Ing .Marie Řeřichová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *