Domov » Kauzy » Vánoční systemizace 2017

Vánoční systemizace 2017

Dva dny před Vánocemi v pátek 22. prosince schválila vláda Andreje Babiše novou systemizaci  služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018. Vláda, která nemá důvěru poslanecké sněmovny, vláda, která ani důvěru nemá přislíbenu, zásadně zasáhla do struktury ministerstev. “Odejito” bylo 24 ze 79 odborných ministerských náměstků – více jak jedna čtvrtina!

Babišova vláda učinila krok, kterému měl zákon o státní službě zabránit. Ba co víc, dovolila si udělat zásadní a jen stěží vratné změny bez politického mandátu! Signály, které jsme z ministerstev dostávali ještě před provedenou systemizací, nás utvrzovali v tom, že jde o účelové změny primárné zaměřené proti konkrétním úředníkům. Více jsme o problematice odvolávání státních úředníků psali v blogu:  Jaké plány má s úředníky Babišova vláda? Proto jsme si předem uložili informace o struktuře jednotlivých ministerstev ještě před provedenou “čistkou”. Sledovat personální změny na ministerstvech budeme i nadále.

V níže uvedené tabulce vidíte vyznačené změny, kterých konkrétních náměstků se systemizace dotkla. Samozřejmě nejvíce se systemizace dotkla resortů, které doposud řídili ministři za ČSSD nebo KDU-ČSL. Na Ministerstvech řízených i před volbami ministry ANO se týkaly změny hlavně “nepohodlných” úředníků.

Co se bude dít nyní?

Je pravděpodobné, že tato vláda důvěru poslanecké sněmovny opravdu nezíská. V úvahu přichází spíše nějaká verze koaliční vlády. Je tak možné, že ministři v některé koaliční vládě budou chtít personální změny na základě “vánoční” systemizace opět zvrátit. To už by byla druhá zásadní změna v relativně krátkém časovém úseku, což smysl zákona o státní službě rozhodně nepodporuje.

Jedinou možností, jak z našeho pohledu tuto svévoli zvrátit, je patrně to, že se sami náměstci postižení systemizací budou bránit soudně. Buď u správních soudů nebo přímo u soudu ústavního, což by byla z našeho pohledu ideální varianta. Ústavní soud by totiž věc mohl přijmout dle § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, pokud by v ní viděl věc zásadního významu, o což podle nás nepochybně jde. Vyjádřil by se navíc znovu i ke kompetencím vlády bez důvěry. Minimálně jednou tak totiž už učinil, a to v nálezu sp. zn. Pl.ÚS 6/07:

“Pro futuro Ústavní soud podotýká, jakkoliv se v této věci jedná o závěr reagující především na širší námitky navrhovatele, že výše nastíněné obecné úvahy týkající se postavení samotné prozatímní vlády jsou nutně ústavně omezujícím faktorem, který se musí projevit restriktivním přístupem k výkonu jak pravomoci vydávat nařízení dle čl. 78 Ústavy, tak při dalších aktech vládnutí, zejména pokud by nesly zásadní a nevratné důsledky.

Proč je to tak důležité?

Připomeňme, že od roku 2015 spadají tzv. odborní ministerští náměstci pod zákon o státní službě. Základní ambicí zákona o státní službě bylo “odpolitizování” státní správy. Jinými slovy, aby nový ministr neudělal takový průvan na ministerstvu, že jím přeruší jakoukoli kontinuitu činnosti úřadu. Pokud chce ministr “vládu odborníků”, měl by dělat vše pro to, aby na ministerstvech byli právě odborní náměstci. Ministři a vláda jsou tu od toho, aby dávali politický směr. Ministerstva mají jejich politickou vůli co nejkvalifikovaněji přetavit do praxe.

Stav, který tu trval až do přijetí zákona o státní službě (který byť platný od roku 2002, byl neustále odkládán a nakonec byl přijat až pod tlakem EU), vedl k tomu, že se na ministerstvech po volbách neměnili jen ministři, ale i značná část odborného aparátu. A “vánoční” systemizací se nám tento stav znovu vrátil.

Stav ke dni 2. 1. 2018

Stav ministerstev po "vánoční" systemizaci

ministerstvonáměsteksekcenově zřízené sekce
Ministerstvo pro místní rozvojJUDr. Olga LetáčkováSekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů sekce informačních a komunikačních technologií
státní tajemník: Ing. Zdeňka Pikešová, MPAIng. David KoppitzSekce regionálního rozvoje
JUDr. Mgr. Vlastimil FidlerSekce veřejného investování
Ing. Marcela PavlováSekce stavebního práva
JUDr. Simeona ZikmundováSekce ekonomicko-provozní
Mgr. Zdeněk SemorádSekce evropských programů
Ministerstvo životního prostředíIng. Jan Křížsekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
státní tajemník: Ing. Jan LandaIng. Vladimír František Mana sekce státní správy
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.sekce technické ochrany životního prostředí
Ing. Vladislav Smrž
sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů
Ministerstvo práce a sociálních věcíMgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Sekce informačních technologií Sekce evropských fondů
státní tajemník: Ing. Petr Smrček Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová Sekce sociální a rodinné politiky sekce ekonomická a ICT
Ing. Petr Hejduk Sekce řízení úřadu sekce správních činností a sociální politiky
JUDr. Jiří Vaňásek
Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
JUDr. Petr Hůrka, PhDSekce legislativy
Ing. Iva Merhautová, MBASekce sociálně pojistných systémů
Mgr. Martin Kučera Sekce ekonomiky a evropských fondů
Mgr. Jana Hanzlíková Sekce odvolání a správních činností nepojistných dávek
Ministerstvo zahraničních věcíJakub Dürrsekce evropské
státní tajemník: Miloslav StašekMartin Tlapa
sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce
Ivo Šrámeksekce bezpečnostní a multilaterální
Ivana Červenková sekce Úřad ministerstva
Martin Smoleksekce právní a konzulární
Ministerstvo vnitraRNDr. Josef Postráneckýnáměstek pro státní službu Sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
státní tajemník: Mgr. Jiří Kaucký JUDr. Ing. Jiří Nováček sekce vnitřní bezpečnosti
Nyní: Sekce legislativy a státní správy
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy
Mgr. Jiří Zmatlík sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů
JUDr. Jaroslav Strouhal sekce informačních a komunikačních technologií
Mgr. Monika Pálková, MPA sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba generální ředitel Hasičského záchranného sboru
Ministerstvo obranyMgr. Daniel Koštovalsekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
státní tajemník: Ing. Petr VančuraPhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
JUDr. Alena Netolickásekce právní Ministerstva obrany
Ing. Pavel Beransekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany
Ing. Tomáš Kuchta
sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany
Ing. Antonín Radasekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu Petr Kameník Sekce podnikání, digitální ekonomiky a spotřebitele sekce legislativní a provozní
státní tajemník: Robert Szurman Vladimír BärtlSekce Evropské unie a zahraničního obchodu sekce průmyslu,podnikání a stavebnictví
Jiří Koliba Sekce stavebnictví a primárních surovin sekce energetiky a surovin
Lenka Kovačovská Sekce energetiky sekce EU fondů a digitální ekonomiky
Eduard Muřický Sekce průmysl sekce technologií
Tomáš Novotný Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek
Pavla Sluková Sekce majetkových účastí a právní podpory
Sekce správní
Ministerstvo zdravotnictví Ing. Petr Landa Sekce ekonomiky a přímo řízených organizací sekce ekonomiky a zdravotního pojištění
státní tajemník: Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo BenedaJUDr. Radek PolicarSekce legislativy a práva
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.Sekce zdravotní péče
Mgr. Eva GottvaldováSekce ochrany a podpory veřejného zdraví
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA Sekce zdravotního pojištění
Ministerstvo spravedlnostiMgr. FRANĚK Michalsekce justiční a legislativní
státní tajemník: Mgr. LIŠÁK JanMgr. ZIMMEL Vladimír sekce trestní politiky
Mgr. JÄGER Petr, Ph.D.sekce mezinárodní a ústavněprávní
Ing. ZÁBRANSKÝ Miroslavsekce ekonomická
Ministerstvo financí Mgr. Ondřej Landa sekce právní sekce právní a majetku státu
státní tajemník: Mgr. Jan Sixta JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. sekce majetek státu
PhDr. Tomáš Vyhnáneksekce finanční řízení a audit
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Po systemizaci neobsazeno, paní Schillerová se stala ministryní.
sekce daně a cla
Ing. Petr Pavelek, Ph.D.sekce veřejné rozpočty
nebylo obsazeno sekce informační a komunikační technologie
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.Mezinárodní vztahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyRNDr. Zuzana Matuškovásekce ekonomická
státní tajemník: PhDr. JINDŘICH FRYČMgr. Václav Pícl sekce vzdělávání
Ing. Petr Pavelek, Ph.D.
(původně sekci vedl Robert Plaga - nyní pověřen řízením MŠMT)
sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.sekce operačních programů
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.sekce sportu a mládeže
JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. sekce majetková
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.sekce legislativy a mezinárodních vztahů
Ministerstvo dopravy Mgr. Kamil Rudolecký sekce infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit
státní tajemník: Mgr. Martin VavřenaBc lenka VoplatkováSekce vnějších vztahů
Ing. Ladislav Němecsekce dopravní
Ing Tomáš Čoček Ph.Dsekce 1. náměstka
Mgr. Jakub Kopřivasekce legislativně právní
Ministerstvo zemědělstvíIng. Aleš Kendíksekce vodního hospodářstvísekce právní a informačních technologií
státní tajemník: Ing. Jiří BakalíkIng. Jiří Šír
sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství
Ing. Pavel SekáčSekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
MUDr. Viera Šedivásekce potravinářských výrob - Úřadu pro potraviny
Mgr. Patrik Mlynářsekce lesního hospodářství
JUDr. Jiří Jirsa, Ph.D., MEPP
sekce 1. náměstka ministra - správní sekce
Ing. Zdeněk Adamec, CISM sekce ekonomiky a informačních technologií
Ministerstvo kulturyJUDr. Kateřina Kalistovánáměstkyně pro řízení sekce živého umění
státní tajemník: Ing. Zdeněk NovákJUDr. Petra Smolíková
náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinár. vztahů
Ing. René Schreier, MBAnáměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní
Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví
Úřad vládyIng. Pavel Dvořákvedoucí úřadu vlády ČR
Aleš Chmelař, MSc.
státní tajemník pro evropské záležitosti a náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti
Ing. Petr Špirhanzlstátní tajemník pro řízení služebních vztahů
sekce kabinetu předsedy vlády
sekce pro vědu výzkum a inovace
ministři bez portfeje

Mohlo by Vás zajímat

OP Zaměstnanost je díky nám transparentnější a lze v něm snadněji upozorňovat na nesrovnalosti

Od roku 2015 jsme se na přání zástupců Evropské komise členy Monitorovacího výboru Operačního programu …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *