Štětí- žaloba opozičního zastupitele na uveřejnění doplňující informace u soudu

Opoziční zastupitel města Štětí se na Oživení obrátil s žádostí o  zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. Jednalo se o žádost o uveřejnění sdělení týkajícího se nevyjádření podpory zastupitelstva města Štětí Hornímu Jiřetínu pokud se týká prolomení limitů těžby, město Štětí však odmítlo příspěvek zastupitele uveřejnit.

Ve zkratce :opoziční zastupitel požadoval uveřejnit v radničním periodiku sdělení týkající se nevyjádření podpory zastupitelstva města Štětí Hornímu Jiřetínu pokud se týká prolomení limitů těžby.Město Štětí však  příspěvek odmítlo uveřejnit s tím, že se údajně netýká územně samosprávného celku.  Zastupitel  požádal tedy ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádal o uveřejnění daného sdělení v celém jeho rozsahu.Nebyl však úspěšný ani při tomto druhém pokusu.  V červencovém vydání „Zpravodaje města Štětí“  nebylo o dotčeném sdělení  opět ani zmínky. Zastupiteli tak počala běžet 15 dní lhůta k podání žaloby, kterou se nyní soudní cestou domáhá uveřejnění uvedené doplňující informace.Veškeré podrobnější informace včetně skutkových tvrzení a právního posouzení naleznete v připojených dokumentech.

Okresní soud v Litoměřicích dne 10.3.2016 žalobu zamítl s tím, že příspěvek žalobce se netýká daného územního samosprávného celku. S tímto názorem však žalobce nesouhlasí. Z tohoto důvodu bylo proti předmětnému rozsudku podáno odvolání.

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčeného zastupitele.

Stav ke dni 10.5.2016

žaloba

žádost o uveřejnění příspěvku

žádost o uveřejnění doplňující informace

rozsudek

odvolání

Facebook
Twitter
No Comments

Post A Comment