Domov » Témata » Ochrana oznamovatelů » Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 15.5.2015

Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 15.5.2015

V mezidobí proběhlo již připomínkové řízení, v rámci kterého jsme zaslali Úřadu Vlády podrobné připomínky k textu nařízení. Bohužel konkrétní výhrady k nařízení jsme mohli uplatnit až v tomto poměrně hektickém období, kdy všechny tlačí oficiální termíny. Připomínky několika členů komise přichází vypořádat zástupci předkladatele – Ministerstva vnitra. Z jejich úst mimo jiné na úvod zaznívá důležité shrnutí:

Nařízení Vlády není nejvhodnějším nosičem pro ochranu oznamovatelů. Zákon musí být dle ústavy obecný. Zmocnění je věcně problematické. Vypadávají z něj externisté, členové Vlády atp. Zmocnění je navíc protiústavní – zákon neprovádíme, ale doplňujeme. Víme, jak služební zákon vznikal. Zmocnění proto nelze naplnit.

Dále dochází k vypořádání jednotlivých připomínek ústně, mimo jiné zaznívá, že nařízením nelze některé věci vpůbec postinout, nelze zajistit nezávislost prošetřovatele (bude si muset vybudovat sám autoritu). Na náš dotaz v čem konkrétně spočívá ochrana oznamovatele je odpovězeno, že v kvazi nezávislosti prošetřovatele, a speciální evidenci přijatých oznámení. Současně je přislíbeno i písemné vypořádání.

Počínaje tímto jednáním komise jsme osloveni, abychom představili naši publikaci – Doporučení pro komplexní legislatislativní řešení ochrany oznamovatelů. Po prezentaci dostáváme řadu podnětných připomínek – například, že je třeba klást důraz, aby ochrana jednotlivých subjektů byla vyvážena. Dále, že je důležité, aby poradenství zůstalo na nevládních organizacích. Dále je zdůrazněna potřeba ochrany osoby oznamovaného.

Mohlo by Vás zajímat

Ukončete legální zastrašování ochránců demokracie

Oživení se připojilo k výzvě Koalice 48 oznamovatelů nekalých jednání, organizací na ochranu novinářů a dalších …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *