Domov » Témata » Hospodaření obcí » Hajany – stížnost pro porušení zákona ve prospěch starosty

Hajany – stížnost pro porušení zákona ve prospěch starosty

Kauza začala v roce 2009, kdy obec prodala celou řadu pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok. Z důvodu probíhajícího řízení o vydání nemovitostí nesměla obec s pozemky nakládat. Pozemky byly navíc prodány nikoli za cenu v místě obvyklou a obratem byly novými vlastníky zpeněženy za cenu výrazně vyšší.

Na jaře 2012 vynesl Okresní soud Brno venkov odsuzující rozsudek a starostovi vyměřil za zneužití pravomoci veřejného činitele trest ve výměře 3 let a 8 měsíců nepodmíněně. Ostatní zastupitelé, kteří se podíleli na prodeji pozemků, byli potrestání podmíněným trestem odnětí svobody.

Oživení se věcí začalo zabývat na jaře 2013, kdy Krajský soud v Brně odsuzující rozsudek zrušil a věc vrátil státnímu zástupci k došetření.

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně nesplňuje náležitosti, které na něj klade trestní řád. Oživení se obrátilo na ministra spravedlnosti, který jediný může za dané situace podat mimořádný opravný prostředek, tzv. Stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu ČR. Ministryně spravedlnosti na základě podnětu Oživení podala stížnost pro porušení zákona v srpnu 2013, Nejvyšší soud ve věci rozhodoval v prosinci 2013 (6 Tz 49/2013).

Nejvyšší soud konstatoval, že zákon byl porušen ve prospěch obžalovaných.

Rozhodnutí NS ze dne 11.12.2013


Aktualizace, 12. prosinec 2013:


Stav ke dni 21.2.2014

Více informací poskytne poradna@oziveni.cz

Mohlo by Vás zajímat

KAUZA ČEPRO: Babišova řepka jde na odbyt. Podali jsme podnět na ÚOHS.

ČEPRO je akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika prostřednictvím své organizační složky Ministerstva financí, které je také jejím zřizovatelem. ČEPRO ve výroční zprávě …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *