Domov » Novinky » Přestupky veřejných funkcionářů dle zákona o střetu zájmu

Přestupky veřejných funkcionářů dle zákona o střetu zájmu

V únoru 2012 jsme podali celkem 122 oznámení o přestupcích politiků a jiných veřejných funkcionářů. Po třech měsících šetření stále není více jak polovina oznámení nijak vyřešena. Přestupky se přitom postupně promlčují a na vydání rozhodnutí zbývá poslední měsíc. Další více jak třetina přestupků byla skončena neznámo jak, popřípadě úředníci neshledali porušení zákona o střetu zájmu společensky nebezpečné. Pouze sedm veřejných funkcionářů (6%) bylo dle informací Oživení shledáno vinnými ze spáchání přestupku dle zákona o střetu zájmu. Přestože zákon umožňuje uložit veřejnému funkcionáři pokutu ve výši až 50.000,- Kč, byla ve dvou případech uložena sankce napomenutí, v jednom případě pokuta ve výši 3.000,- Kč a ve zbývajících čtyřech případech pokuta ve výši 1.000,- Kč. Důvodem pro uložení takto nízkých sankcí, popřípadě pro zastavení řízení bez uložení jakékoli sankce, byl zejména právní názor rozhodujících úředníků, že členství ve statutárním orgánu společnosti (dozorčí radě, v představenstvu) je lehce dohledatelné ve veřejně dostupných zdrojích a že tedy veřejný funkcionář žádnou informaci nezatajoval.

 

 

Petra Bielinová, spolupracující advokátka

Oživení, o. s.

 

 

 

Stav k 30.5.2012

Mohlo by Vás zajímat

Důvody pro odvolání Petra Rafaje z čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Protikorupční organizace Transparency International a Rekonstrukce státu přinášejí souhrn důvodů, proč by měl být v nejbližším možném …

2 komentáře

  1. Jaroslava Nová

    Ke střetu zájmů: U nás na škole-příspěvková státní škola je členkou školské rady statutární zástupce ředitele,který byl ředitelkou tam jmenován poté, co kolektivem nebyl zvolen.Přitom ředitel školy nesmí být členem školské rady.Takže se jedná o obejítí zákona, ve školské radě tímto zjednodušeně sama sobě navrhuje a sama sobě schvaluje.Kam ohlásit nehospodárnost a plýtvání s fin.prostředky,když vše vede přes dotace magistrátu ?

  2. lenka.frankova

    Vážená paní Nová,
    v případě dotazu týkajícího se školy je třeba se obrátit zejména na jejího zřizovatele či na ústřední správní orgán – MŠMT s podnětem k prověření předmětných záležitostí. Co se týče nehospodárnosti dotací, záleží charakteru plýtvání (případná souvislost s veřejnými zakázkami,…). Zpravidla je třeba se obrátit na poskytovatele dotace či na další dotčené orgány kontolující čerpání dotace (FÚ, apod.). Budeme rádi, pokud nám konkrétní podnět zašlete na adresu poradna@oziveni.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *