Za správu závodiště v Chuchli padlo trestní oznámení

Sdružení Oživení zpochybňuje hospodaření s majetkem státního podniku. Pro nevýhodný prodej pozemků závodiště v Chuchli firmě Turf Praha a pronájem pozemků za nápadně výhodných podmínek pro společnost TMM podala protikorupční organizace trestní oznámení.

Dostihové závodiště v Chuchli možná bude pykat za sázku na špatného koně.  Správce konkurzní podstaty státního podniku Jiří Slavíček se podle sdružení Oživení dopustil machinací a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Pro nevýhodný prodej pozemků závodiště v Chuchli firmě Turf Praha a pronájem pozemků za nápadně výhodných podmínek pro společnost TMM podala protikorupční organizace trestní oznámení k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, podnět Městskému soudu v Praze ke zproštění funkce správce konkurzní podstaty a podnět k provedení kontroly Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Podle dokumentů, které občanské sdružení shromáždilo, prodával Jiří Slavíček během posledních deseti let pozemky závodiště hluboko pod cenou. Prodej proběhl v několika vlnách, vždy mimo dražbu, bez vypracovaných znaleckých posudků a vždy jedinému zájemci společnosti Turf Praha. Tato společnost je také jediným vlastníkem a je personálně propojena se společností TMM, které konkurzní správce více než deset let umožňoval podle Oživení bezplatné užívání závodiště.

Dokončení viz Euro.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
No Comments

Post A Comment