Domov » Archiv » Přílepky omezíme, imunitu spíše ne, říkají kandidáti do sněmovny

Přílepky omezíme, imunitu spíše ne, říkají kandidáti do sněmovny

Občanské sdružení Oživení opět provedlo průzkum postojů kandidátů do PSP ČR k zásadním otázkám prevence korupce a střetu zájmů. Dotazníkové šetření mezi sedmi politickými stranami, které mají šanci se dostat do sněmovny, nepřináší jen dobré zprávy: depolitizace státní správy, omezení imunity poslanců či možnost žalob občanů ve veřejném zájmu nemají jednoznačnou podporu, aby s jejich přijetím mohli občané v příštím volebním období počítat. Nadějně se naopak jeví zrušení legislativních přílepků, zprůhlednění financování politických stran, omezení zneužívání radničních médií či zavedení sankce za zneužití funkce podle zákona o střetu zájmů.

Občanské sdružení Oživení opět provedlo průzkum postojů kandidátů do PSP ČR k zásadním otázkám prevence korupce a střetu zájmů. Dotazníkové šetření mezi sedmi politickými stranami, které mají šanci se dostat do sněmovny, nepřináší jen dobré zprávy: depolitizace státní správy, omezení imunity poslanců či možnost žalob občanů ve veřejném zájmu nemají jednoznačnou podporu, aby s jejich přijetím mohli občané v příštím volebním období počítat. Nadějně se naopak jeví zrušení legislativních přílepků, zprůhlednění financování politických stran, omezení zneužívání radničních médií či zavedení sankce za zneužití funkce podle zákona o střetu zájmů.

„I přes relativně nízkou návratnost, kdy odpovědi zaslala čtvrtina oslovených kandidátů, je možné z výsledků interpretovat tendence budoucí poslanecké sněmovny. V tématech, kde se objevilo větší množství negativních odpovědí, zůstáváme skeptičtí, byť kladné odpovědi převládají,„ vysvětluje interpretaci výsledků protikorupčního průzkumu ředitel Oživení, o. s., Štěpán Rattay, a dodává: „Výsledky ankety například napovídají, že by v nadcházejícím volebním období mohlo dojít k průlomu v oblasti transparentnosti legislativních procesů, kde by sněmovna byla ušetřena protlačování zájmů lobbistických skupin prostřednictvím tzv. legislativních přílepků, a mohlo by dojít k větší otevřenosti sněmovních výborů a komisí. Naopak k omezení zákonodárné iniciativy jednotlivých poslanců převládá mezi kandidáty jednoznačná nechuť. Nicméně podle těchto výsledků už je možné připravit přijatelný návrh novely zákona o jednacím řádu sněmovny.”

Uskutečněné šetření také bohužel potvrdilo již ustálené mínění o tom, že poslanci si nadále budou bránit svou imunitu v plném rozsahu. S jednoznačným odmítnutím se setkaly dva návrhy směřující k depolitizaci veřejné správy v ČR: návrh na obsazování vedoucích míst v kontrolních státních úřadech na základě odborných kritérií uchazečů, a nikoli politických dohod, a návrh na změnu systému volby mediálních rad. V otázce účinnosti služebního zákona převládá spíše podpora, ovšem ne zcela jednoznačná.

Vzácná shoda se mezi oslovenými kandidáty vyskytla v otázce průhlednosti smluvních vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem. Oživení v rámci šetření zaznamenalo 96% kladných odpovědí na otázku, zda souhlasí s tím, aby všechny veřejné subjekty uzavíraly obchodní smluvní vztahy pouze s firmami s transparentní vlastnickou strukturou.

V oblasti střetu zájmů jsou kandidáti ochotni zavést do zákona i sankci za zneužití funkce k osobnímu prospěchu, ale například návrh neomezeného přístupu do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů je již neprůchozí.

Podrobné výsledky dotazníkového šetření i v dalších protikorupčních tématech naleznete na www.oziveni.cz.

„Oživení vstřícně přijalo fakt, že mezi odpověďmi našich budoucích poslanců obecně převládal spíše pozitivní a pokrokový přístup. U zvolených kandidátů budeme jako nevládní protikorupční organizace sledovat, do jaké míry jsou zákonodárci ve svých postojích v rámci jednotlivých hlasování konzistentní, a samozřejmě také budeme jejich setrvání na předvolebních názorech vyžadovat,” říká Štěpán Rattay za Oživení.

Štěpán Rattay, ředitel Oživení, o. s.
tel.:777180007
e-mail: stepan.rattay@oziveni.cz

Přílohy:
Metodika průzkumu a návratnost odpovědí dle politických stran
Protikorupční dotazník pro kandidáty do PSP
Odpovědi kandidátů do PSP – graf
Detailní odpovědi kandidátů do PSP ČR – tabulka

Odpovědi kandidátů do PSP ČR

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *