Domov » Archiv » Svérázný výklad zákona o střetu zájmů omezuje veřejnou kontrolu komunálních politiků

Svérázný výklad zákona o střetu zájmů omezuje veřejnou kontrolu komunálních politiků

Občanské sdružení Oživení testovalo, zda krajské samosprávy a Magistrát hl. m. Prahy dodržují zákon o střetu zájmů při poskytování přístupu do registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů po internetu. V řadě případů bylo zjištěno neoprávněné omezování délky přístupu do registru a taktéž prodlevy v poskytování přístupových údajů do registrů.

Občanské sdružení Oživení testovalo, zda krajské samosprávy a Magistrát hl. m. Prahy dodržují zákon o střetu zájmů při poskytování přístupu do registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů po internetu. V řadě případů bylo zjištěno neoprávněné omezování délky přístupu do registru a taktéž prodlevy v poskytování přístupových údajů do registrů.

Podle zákona o střetu zájmů Oživení dne 26. červa 2009 podalo žádosti u ředitelství 13 krajů a hl. m. Prahy o on-line přístup do registrů majetkových přiznání komunálních politiků. K dnešnímu dni zaslalo přístupové údaje 11 samospráv. Ze všech 14 evidenčních orgánů přitom 8 samospráv pravděpodobně porušilo zákonnou povinnost bezodkladně žadateli tyto údaje poskytnout. „například, když žadatel čeká na přístupové údaje déle než jeden pracovní týden, lze to stěží považovat za bezodkladné vyřízení žádosti,” hodnotí Martin Kameník z Oživení. Navíc tři evidenční orgány – Hl. m. Praha, Liberecký a Středočeský kraj přístupy nedoručili ani po 10ti pracovních dnech.

Druhým a mnohem závažnějším nedostatkem je značné časové omezení přístupu do on-line registru. Konkrétně kraje Královéhradecký, Moravskoslezský a Zlínský časově omezili přístup do registru na pouhý 1 den; delší, ale omezený přístup mají dále v Olomouckém, Plzeňském a Jihočeském kraji (viz. příloha). Tento svérázný výklad zákona přitom značně omezuje veřejnou kontrolu nad komunálními politiky. „Omezování platnosti hesla do registru na pouhých 24 hodin podle našeho názoru zakládá hrubý zásah do práva nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy,” konstatuje advokát Mgr. Pavel Grošpic zastupující Oživení, o. s., který dále dodává: „zákon nedává evidenčnímu orgánu žádné svolení k tomu, aby právo nahlížet (nikoli pouze nahlédnout) do registru jakkoli svévolně omezoval.”

Oživení proto dnes podalo na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR podnět ke kontrole výkonu samostatné působnosti výše zmíněných samospráv.

Martin Kameník, Oživení o. s.,

tel.: 776 230 779,e-mail: martin.kamenik@oziveni.cz

Příloha: přehled vyřízených žádostí a omezení přístupů do registru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *