Domov » Archiv » ČD Cargo musí vymoci zpět nezákonné odměny poslance Vojíře

ČD Cargo musí vymoci zpět nezákonné odměny poslance Vojíře

Sdružení Oživení zaslalo 20.7.2009 předsedovi představenstva ČD Cargo, a.s., Josefu Bazalovi výzvu, aby od poslance Oldřicha Vojíře vymohl zpět veškeré odměny, které mu byly vyplaceny za jeho funkci v dozorčí radě ČD Cargo. Tyto odměny byly poslanci vyplaceny v jednoznačném rozporu se zákonem o střetu zájmů a jedná se tudíž o bezdůvodné obohacení.

Sdružení Oživení zaslalo včera předsedovi představenstva ČD Cargo, a.s., Josefu Bazalovi výzvu, aby od poslance Oldřicha Vojíře vymohl zpět veškeré odměny, které mu byly vyplaceny za jeho funkci v dozorčí radě ČD Cargo. Tyto odměny byly poslanci vyplaceny v jednoznačném rozporu se zákonem o střetu zájmů a jedná se tudíž o bezdůvodné obohacení. Jelikož má představenstvo povinnost spravovat společnost s péčí řádného hospodáře, musí uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

Poslanec Oldřich Vojíř vykonává od prosince 2007 funkci předsedy dozorčí rady akciové společnosti ČD Cargo, kterou vlastní státní České dráhy, a.s.. Pro Hospodářské noviny ze 13.7.2009 Vojíř přiznal, že za tuto funkci pobírá odměnu. Legálnost těchto odměn skrývá za rozhodnutí nejmenovaných právníků. Přitom zákon o střetu zájmů v §5 jednoznačně říká, že “poslanci nebo senátorovi, který zastupuje stát v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní má stát, jím ovládané právnické osoby, Česká národní banka, nebo všechny tyto osoby společně, podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna.”

„Společnost ČD Cargo je vlastněna Českými dráhami, které jsou státem ovládaná právnická osoba, tudíž bez nutnosti jakékoli právní analýzy je jasné, že za funkci v ČD Cargo nesmí poslanci náležet odměna. Jedná se tedy o bezdůvodné obohacení poslance Vojíře na úkor státní firmy a představenstvo společnosti ČD Cargo má povinnost bezdůvodné obohacení vymoci zpět. Upozornili jsme předsedu představenstva pana Bazalu na to, že nevymáháním bezdůvodného obohacení mohou členové představenstva způsobit společnosti ČD Cargo škodu a nést i trestněprávní odpovědnost za trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona,” říká Tomáš Kramár ze sdružení Oživení.

Ve svém oznámení o činnostech a příjmech za rok 2008 Vojíř přiznal pouze celkovou odměnu za funkce v orgánech akciových společností ve výši 600 tisíc korun, přičemž nespecifikoval přesný původ příjmů. V jiné části oznámení pak uvedl, že je členem orgánů ČD Cargo, a.s., a První Mostecká, a.s.. Z oznámení tedy není zřejmé, kolik Vojíř dostal v jednotlivých společnostech odměnu. Oživení proto zaslalo Mandátnímu a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny oznámení o přestupku, kterého se poslanec Vojíř dopustil podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů tím, že v oznámení uvedl zjevně nepřesné nebo neúplné údaje. „Způsob, jakým poslanec Vojíř vyplnil své oznámení o činnostech a příjmech, neumožňuje veřejnou kontrolu nestrannosti a zákonnosti výkonu jeho veřejné funkce. Pokud ho mandátní a imunitní výbor sněmovny za neúplné a nepřesné oznámení nepotrestá, bude se jednat o precedent, který jistě inspiruje mnoho dalších zákonodárců,” říká Tomáš Kramár.

Mgr. Tomáš Kramár
předseda Oživení, o.s.
tel.: 724 207 527
e-mail: tomas.kramar@oziveni.cz

Přílohy:
Příloha 1 – Dopis zaslaný předsedovi představenstva ČD Cargo Josefu Bazalovi
Příloha 2 – Oznámení o přestupku poslance Vojíře zaslané Mandátnímu a imunitnímu výboru PSP ČR
Příloha 3 – Oznámení o činnostech a příjmech za rok 2008 poslance Vojíře

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *