Domov » Archiv » Ministerstvo vnitra pronajalo své lázeňské domy neregulérně

Ministerstvo vnitra pronajalo své lázeňské domy neregulérně

V září 2008 vyhlásily Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra ČR výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provoz svých lázeňských objektů. Cílem mělo být pomocí tržních mechanismů snížit náklady systému nárokové lázeňské péče o příslušníky bezpečnostních složek MV ČR. Kvůli způsobu pronájmu lázeňských domů se to však ministerstvu nepodařilo. Do velmi přísně nastavené soutěže se přihlásila pouze jediná firma a ačkoli sama nesplnila všechny kvalifikační podmínky, ministerstvo jí 4 lázeňské komplexy na atraktivních místech v Karlových Varech, Mariánských lázních, Františkových lázních a Luhačovicích pronajalo na 20 let.V září 2008 vyhlásily Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra ČR výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provoz svých lázeňských objektů. Cílem mělo být pomocí tržních mechanismů snížit náklady systému nárokové lázeňské péče o příslušníky bezpečnostních složek MV ČR. Kvůli způsobu pronájmu lázeňských domů se to však ministerstvu nepodařilo. Do velmi přísně nastavené soutěže se přihlásila pouze jediná firma a ačkoli sama nesplnila všechny kvalifikační podmínky, ministerstvo jí 4 lázeňské komplexy na atraktivních místech v Karlových Varech, Mariánských lázních, Františkových lázních a Luhačovicích pronajalo na 20 let.

Výběrové řízení provázelo několik zásadních nedostatků, které zpochybňují celkový smysl soutěže i výhodnost smlouvy uzavřené s vítěznou firmou. Ministerstvo stanovilo přísný kvalifikační předpoklad, že uchazeč musí provozovat alespoň 1000 lázeňských lůžek po dobu min. posledních 5 let. Že se z původních 9 zájemců do soutěže přihlásila pouze firma TEMPARANO a. s., lze pravděpodobně přičíst na vrub tomuto požadavku, který nabývá diskriminačního charakteru, když zjistíme, že celková kapacita ministerstvem pronajímaných nemovitostí činí jen 517 lůžek. Ministerstvo si mělo zjistit, zda o její nemovitosti mají zájem velké lázeňské společnosti jako Františkovy lázně nebo Mariánské lázně, aby nastavilo kritéria tak, aby nemuselo vybírat z jedné nabídky. Pro zájemce by nejspíš byl přijatelnější alternativou pronájem lázeňských domů odděleně podle jednotlivých měst.

Firma TEMPARANO zvítězila bez soutěže se svou nabídkou 19,92 mil. Kč bez DPH ročně. Tato cena se ukazuje být nevýhodně nízká vzhledem k celkové kapacitě nemovitostí. Dle informací od reportérky Jany Škopkové, která kauzu zpracovávala pro TV NOVA, se pronajímá v Karlových Varech jedno lůžko v lázeňských domech ročně za cenu cca. 120 tis. Kč, přitom MV ČR jej vysoutěžilo za 38,5 tis. Kč za lůžko.
Společnost TEMPARANO a. s. byla založena v únoru 2008 bez spojitosti s provozem lázeňství. Den po vyhlášením soutěže převzal firmu do vlastnictví významný slovenský podnikatel v lázeňství JUDr. Ing. Jaroslava Komora přes slovenskou společnost Partner Invest s. r. o., která je dále vlastněna slovenskými společnostmi OLTA a Liptovské liečebné kúpele a. s. (v současnosti Kúpele Lúčky a. s.). Pouze poslední jmenovaná společnost provozuje dlouhodobě lázeňství, dle informací z webových stránek společnosti provozuje pouze 377 lůžek. Společnost TEMPARANO dokládala tudíž počet lůžek ještě napojením na Bardejovské kúpele, a.s., jejichž je JUDr. Komora sice generální ředitel a významný akcionář, ale z vlastnických vztahů podle obchodních rejstříků nevyplývá, že by společnost ovládal a mohl tudíž použít její lůžka jako doklad své lázeňské činnosti.

Ale hlavní důvodem, proč měla být společnost TEMPARANO vyloučena ze soutěže, je, že nedoložila živnostenské oprávnění k podnikání, které je nezbytné k zajištění účelu nájmu, tak jak to vyžadovala zadávací dokumentace ministerstva. Účelem nájmu je dle smlouvy provoz lázní a TEMPARANO a.s. k němu neměla při podání nabídky příslušná oprávnění. Dokládat oprávnění přes propojené společnosti zadávací dokumentace výslovně zakazovala. Celé výběrové řízení tak postrádá známky rovné soutěže a vzbuzuje oprávněné podezření, že bylo zmanipulováno.
Na základě těchto faktů jsme dnes dopisem vyzvali ministra vnitra Martina Pecinu, aby celou věc nechal prošetřit a vyvodil z nehospodárného a nerovného výběrového řízení personální a systémové důsledky.

Martin Kameník, Oživení o. s., tel.: 776 230 779, e-mail:martin.kamenik@oziveni.cz

ke stažení:

Dokumentace k výběrovému řízení

Smlouva o dlouhodobém pronájmu lázeňských komplexů

Dopis ministrovi vnitra ČR

Oživení o. s. se k celé kauze vyjadřovalo do připravované reportáže reportérky Jany Škopkové pořadu TV NOVA Na vlastní oči. Bohužel vedení TV NOVA vysílání reportáže na poslední chvíli zastavilo. Mimo obdobnou reportáž týkající se podezřelé veřejné zakázky na dodavatele Královského průvodu ve Středních Čechách se jednalo již o druhý případ, kdy bylo zastaveno vysílání reportáže odhalující selhání politického vedení při výběrových řízeních.

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *