Domov » Archiv » Vymahatelnost zákona o obcích může zajistit jen jeho novela

Vymahatelnost zákona o obcích může zajistit jen jeho novela

Žalostnou praxi vymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů za způsobenou škodu dokládají výsledky dalšího rozsáhlého výzkumu: úhrady soudních nákladů na prohrané spory o poskytnutí informací jsou hrazeny z veřejných rozpočtů bez toho, aby byla posouzena míra zavinění této škody příslušným úředníkem či politikem. Tuto beztrestnost umožňují zákony o obcích a krajích, neboť některé podstatné povinnosti stanovené těmito zákony jsou v praxi nevymahatelné.

Tisková zpráva Oživení, o. s., 26.6.2009

Žalostnou praxi vymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů za způsobenou škodu dokládají výsledky dalšího rozsáhlého výzkumu: úhrady soudních nákladů na prohrané spory o poskytnutí informací jsou hrazeny z veřejných rozpočtů bez toho, aby byla posouzena míra zavinění této škody příslušným úředníkem či politikem. Tuto beztrestnost umožňují zákony o obcích a krajích, neboť některé podstatné povinnosti stanovené těmito zákony jsou v praxi nevymahatelné.

„Pro účely výzkumu jsme vyčlenili pouze případy přímého a jednoznačného porušení zákona o svobodném přístupu k informacím ze strany úřadů, jakými jsou nečinnost a rozhodnutí v rozporu s judikaturou. Takových případů jsme za roky 2005-2006 nalezli 51 a z z nich pouze ve dvou případech, tedy v necelých 4 procentech, vymáhaly úřady úhradu soudních nákladů jakožto způsobenou škodu po odpovědném úředníkovi. Úřady nezkoumají, zda nebyl soudní spor vyvolán úředníkem i přes to, že se jeho prohra a následně vzniklá škoda dala předpokládat. Pro tento nezákonný postup fabulují úřady různá neprávní a absurdní odůvodnění,” říká autor výzkumu Oldřich Kužílek.
„Podle § 38 odst. 6 zákona o obcích je obec povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody. Nesplnění této povinnosti ale není sankcionovatelné a vymahatelné. V praxi, kdy je osoba odpovědná za škodu velmi často totožná či pracovně nebo politicky spřízněná s osobou odpovědnou za vymáhání škody, k naplňování této povinnosti nedochází. Jako vhodné řešení se nám jeví umožnit každému členovi zastupitelstva uplatňovat jménem územního samosprávného celku právo na náhradu škody, jako může například každý společník společnosti s ručením omezením žalovat jednatele společnosti na náhradu škody,” říká advokát Pavel Grošpic.
“Nevymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů na úrovni samospráv je jedním ze čtyř hlavních nedostatků současné podoby zákonů o obcích, krajích a hl.m. Praze. Těmi dalšími jsou nevymahatelnost hospodárného nakládání s majetkem, otevírající prostor pro korupci, nevymahatelnost přístupu zastupitelů k informacím, znemožňující kontrolní práci opozice, a zneužívání radničních periodik k sebepropagaci vedení samospráv za veřejné peníze. Tyto nedostatky způsobují v praxi vážné poruchy zastupitelské demokracie právě na té úrovni, která je občanům nejblíže, a podkopává tak jejich důvěru v celý politický systém.
Zmíněné nedostatky je možné napravit pouze novelizací zákonů upravující fungování územních samospráv. Oživení již takovou novelu připravuje a bude apelovat na politiky, aby ji schválili jako dárek k blížícímu se dvacátému výročí obnovení územní samosprávy v ČR,” říká předseda Oživení Tomáš Kramár.

Mgr. Tomáš Kramár, předseda Oživení, o.s., tel.: 724 207 527, tomas.kramar@oziveni.cz

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, kuzilek(zavinac)otevrete.cz
Mgr. Pavel Grošpic, advokát, tel.: 257 531 983, pgrospic@pgrospic.cz

Přílohy:

Příloha 1: Výsledky výzkumu vymáhání osobní odpovědnosti za škody způsobené prohranými soudními spory o informace
Příloha 2: Novelizace zákonů o územních samosprávných celcích – nedostatky a jejich řešení
Příloha 3: Rozbor právní úpravy vymáhání odpovědnosti za způsobenou škodu
Příloha 4: Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů za škody způsobené nezákonným zadáním veřejné zakázky

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *