Domov » Archiv » Liberec: Trestní oznámení za nevýhodné prodeje nemovitostí

Liberec: Trestní oznámení za nevýhodné prodeje nemovitostí

Město Liberec v minulých letech opakovaně směňovalo nemovitosti za velmi nevýhodných podmínek. Nejprve byly nemovitosti levně prodány městské akciové společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ), která tyto nevýhodné směny zdůvodňovala přípravou na právě probíhající mistrovství světa či potřebou vybudování sportovního areálu na Ještědu…

Liberec prodával kvůli mistrovství světa a rozvoji areálu na Ještědu své nemovitosti pod cenou. Sdružení podala trestní oznámení.

Společná tisková zpráva občanských sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody a Oživení, o.s.

Liberec, 25. 2. 2009

Město Liberec v minulých letech opakovaně směňovalo nemovitosti za velmi nevýhodných podmínek. Nejprve byly nemovitosti levně prodány městské akciové společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ), která tyto nevýhodné směny zdůvodňovala přípravou na právě probíhající mistrovství světa či potřebou vybudování sportovního areálu na Ještědu. Sportovní areál byl následně pronajat soukromé společnosti Snowhill, která za jeho pronájem dluží městu téměř 20 mil. Kč a od smlouvy chce nyní odstoupit. Navíc se ukázalo, že některé směny byly nepotřebné a politici způsobili městu Liberec několikamilionové škody. Sdružení Čmelák a Oživení proto podala podnět Státnímu zastupitelství v Liberci k prošetření podezření ze spáchání trestných činů porušování povinností při správě cizího majetku a překročení pravomocí veřejného činitele.

„Jedná se o celou sérii pro město nevýhodných prodejů nemovitostí, vyznačující se zároveň snahou o maximální zneprůhlednění celé transakce. Liberec prodal velmi levně několik nemovitostí své akciové společnosti, která je následně směňovala za jiné nemovitosti odpovídající této ceně, respektive jednu z nich přímo prodala. Nový vlastníci původně městských nemovitostí je pak obratem prodávali i za několikanásobně vyšší ceny, než jaké žádalo město po své firmě. Jedná se zcela zřetelně o úmyslné nehospodárné nakládání s majetkem města, kterým byla městu způsobena škoda odhadem přesahující deset milionů korun a které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu,” říká Tomáš Kramár ze sdružení Oživení, zabývající se bojem proti korupci ve veřejné správě.

V tabulce v příloze 3 je uveden přehled nemovitostí, které se z vlastnictví města dostaly přes společnost Sportovní areál Ještěd do soukromých rukou.

Orgány činné v trestním řízení by se neměli soustředit pouze na zastupitele města, kteří převody na SAJ schvalovali, ale také na to, kdo tyto směny připravoval, dojednával a předkládal ke schválení, vyhotovoval jejich ocenění, resp. prodával za SAJ dále. Klíčovou roli zde vedle primátora města Ing. Jiřího Kittnera sehrál jeho tehdejší náměstek a předseda představenstva SAJ Ing. Pavel Krenk (ODS), kterému se podařilo z města na SAJ převést pozemky a byty za několik mil. Kč, např. z důvodu výstavba čtyřsedačkové lanovky, která ale dodnes nestojí a pravděpodobně nikdy ani stát nebude!! Viz příloha obsahující přepis jednání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2005

„Jako zastupitel jsem se již několikrát setkal s tím, kdy nám jsou ze strany vedení města záměrně předkládány neúplné či nepravdivé informace, týkající se jak prodeje nemovitostí, tak např. změn územního plánu a očekává se, že si toho zastupitelé nevšimnou. A to je i případ restaurace Mošner, kdy byl převod městských nemovitostí zdůvodňován stavbou nové lanovky, která ovšem dodnes nestojí.” říká Jan Korytář, zastupitel za SZ a dodává: „Uvedené, pro město nevýhodné prodeje majetku jsou jen špičkou ledovce. Hrstka vyvolených se v minulých letech na úkor města a jeho obyvatel dostala ve spolupráci s vedením města k předraženým zakázkám či naopak levným pozemkům. Odstavit tuto bez nadsázky mafii od moci nebude snadné, ale věřím, že to není ani nemožné. Snad si to uvědomí postupně i většina zastupitelů.

Dalším mistrovským kouskem byl pozemek s obytným domem ve Vesci při Doubském potoce o výměře 2255 m2, který město převedlo na SAJ za 916.000 Kč, kde ale bylo pro přípravu SKI 2009 využito pouze 135m2 na vybudování čerpací stanice pro potřeby zasněžování a budova a 2120m2 pozemku poté SAJ prodal společnosti Maximo Reality z Liberce za 1.050.000 Kč a ta po osmi měsících současnému majiteli již za reálnou cenu 2.950.000 Kč – rozdíl v cenách 1.900.000 Kč. Maximo reality, kterou vlastní pan Pavel Cvach, vznikla teprve 24. ledna 2006 a stav jejich webových stránek nesvědčí o tom, že by měla příliš rozsáhlou činnost… Pan Cvach figuruje jako fyzická osoba také u dalších prodejů.

„Vzhledem k tomu, že za SAJ smlouvu s Maximo reality podepisoval Ing Jiří Kittner, věřím, že věrohodně vysvětlí, proč tento pozemek prodal právě tímto nestandardním způsobem této realitní kanceláři a právě za tuto cenu. V opačném případě by měl z veřejných funkcí odstoupit.” doplnil Jan Korytář, vedoucí Čmeláka a městský zastupitel za SZ.

„Jsme svědky mistrovství světa v nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky. Liberečané by měli vědět, že nejde jen o státní či krajské dotace, ale i o jejich peníze. Rozdíl v neprospěch města přes 10 miliónů není málo. Odvedli jsme dobrou práci a nyní předáváme štafetu státnímu zastupitelství a věříme, že spis doputuje až k soudu a potrestání viníků.”dodal Jaroslav Tauchman, který se ve Čmeláku věnuje protikorupčním aktivitám.

Uvedené skutečnosti jsme mohly zjistit zejména díky podpoře EU a Ministerstva vnitra ČR na protikorupční projekty. Celková výše těchto peněz je však vzhledem k rozsahu korupce v ČR bohužel naprosto nedostatečná.

Mgr. Jan Korytář
vedoucí organizace Čmelák – Společnost přátel přírody a zastupitel města Liberec
tel.: 776 561 736
e-mail:

Mgr. Tomáš Kramár
předseda Oživení, o.s.
tel.: 724 207 527
e-mail: tomas.kramar@oziveni.cz

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

1 komentář

  1. proc pan kitner stale hlasi,ja nic to oni i muj byd prodal realitcerespektive domu spolu s panem krenkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *