Domov » Archiv » Developeři si stanovili maximální cenu za koupi Masarykova nádraží. Stát nemůže ustoupit

Developeři si stanovili maximální cenu za koupi Masarykova nádraží. Stát nemůže ustoupit

Loni v létě jsme byli svědky bouřlivé veřejné diskuse o budoucím osudu Masarykova nádraží, v souvislosti se schvalováním nového územního plánu. Málokdo však tušil, že o budoucím majiteli a kupní ceně se rozhodlo již v roce 2006. Tehdy ČD, a. s., současný majitel Masarykova nádraží, podepsaly smlouvu o zřízení předkupního práva na koupi Masarykova nádraží se společností Masaryk Station Development a. s. na časově neomezenou dobu a za maximální kupní cenu 900 mil. Kč. Smlouvu zveřejňujeme na www.oziveni.cz.Motivem pro podepsání smlouvy bylo zajištění revitalizace Masarykova nádraží formou tzv. Public Private Partnership (PPP) s použitím soukromých investic do chátrajícího nádraží. Předmětem smlouvy je zřízení předkupního práva na definované nemovitosti pro případ, že ČD bude tyto objekty chtít kdykoliv v budoucnu prodat. Způsob výpočtu ceny však dovoluje prodat tyto objekty za maximálně 900 mil. Kč! Předkupní právo je zřízeno jako věcné a je zapsáno v katastru nemovitostí. Kombinace maximální možné ceny a neomezeného trvání předkupního práva činí smlouvu jednostranně výhodnou pro oprávněnou stranu, akciovou společnost Masaryk Station Development (MSD).
Ve společnosti MSD drží ČD menšinový 34% akciový podíl. Zbylých 66% akcií vlastní společnost Masaryk Station Investment a. s. (MSI) vlastněná společnostmi Sudop Group a. s., ING Real Estate Development CR s. r. o. a Morávka Centrum a. s. Není jasné, jakým způsobem ČD vybíraly své partnery sdružené do MSI. „Na žádost o informace týkající se způsobu výběru partnerů podanou dle zákona o svobodném přístupu k informacím ČD v zákonné lhůtě neodpověděly. Podali jsme proto stížnost, která se nyní vyřizuje,” konstatuje Mgr. Pavel Grošpic, advokát zastupující sdružení Oživení. Například výběr společnosti Sudop Group je možné vysvětlit pouze díky dlouholetým vřelým obchodním vztahům s ČD, pro které Sudop projektuje prakticky všechny významné stavby a se kterou spoluvlastní také akciovou společnost RailReal.

Vedle netransparentního výběru smluvních partnerů je největším nedostatkem smlouvy a hrubým porušením zásady hospodárnosti nakládání s veřejným majetkem stanovení maximální budoucí kupní ceny nemovitostí. Cena totiž nepřesáhne 900 mil. Kč ani v případě, že se prodej bude realizovat v horizontu několika let či desetiletí, kdy lze očekávat rostoucí cenovou atraktivitu této lokality. Dále smlouva neřeší hodnotu budoucích nutných provozních investic ČD do nemovitostí před samotným prodejem. Ustanovení smlouvy prakticky neumožňují ČD od nevýhodné smlouvy odstoupit. Zároveň se ale předkupní právo může převádět na jiné společnosti založené akcionáři MSI. Projekt tak mohou realizovat firmy, které ČD původně nevybrala jako své partnery. „ČD se smlouvou zbavují možnosti uspořádat regulérní otevřenou soutěž na prodej této atraktivní lokality, aby mohla být vybrána pro stát nejvýhodnější nabídka. Obracíme se proto na nového ministra dopravy s žádostí o revizi smlouvy a vyvození osobní odpovědnosti ve vedení ČD,” konstatuje Martin Kameník z Oživení.

Zarážející je také fakt menšinového podílu ČD ve společném podniku MSD, který není pro takové PPP projekty obvyklý. Například pro účely revitalizace ostatních pražských nádraží Smíchov, Žižkov a Bubny, založila ČD také obdobné společnosti ve spoluvlastnictví s developery, vždy však s vlastním většinovým podílem 51%! Je proto krajně nezodpovědné od vedení ČD, že natolik důležitý pražský dopravní uzel jakým je Masarykovo nádraží se chystá svěřit do majetku společnosti, nad kterou prakticky nebude mít kontrolu.

Znění smlouvy ke stažení Smlouva o zřízení předkupního práva

Schéma firem s předkupním právem ke ztažení Schéma firem

Situační mapa nemovitostí zatížených předkupním právem. Situační mapa

Z mapy je patrné záměrné „rozkouskování” ploch Masarykova nádraží, které pravděpodobně zkomplikuje budoucí prodej jiným zájemcům a jednoznačně zvýhodňuje společnost Masaryk station development a. s., jako nabyvatele předkupních práv.

Mohlo by Vás zajímat

Hostivice po našich podnětech začali vymáhat pokutu 150.000,- Kč po odpovědné osobě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v důsledku …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *