Domov » Archiv » Cenové normativy všechny problémy nevyřeší

Cenové normativy všechny problémy nevyřeší

Cenové normativy staveb, které dnes zveřejnilo Ministerstvo dopravy ČR, jsou vítaným a užitečným nástrojem, který pomůže zpřehlednit strukturu a výši nákladů výstavby silniční infrastruktury v ČR ve fázi plánování. Normativy však svojí funkcí nemohou vyřešit závažné problémy spojené s financováním a výstavbou českých silnic a dálnic.

Cenové normativy staveb, které dnes zveřejnilo Ministerstvo dopravy ČR, jsou vítaným a užitečným nástrojem, který pomůže zpřehlednit strukturu a výši nákladů výstavby silniční infrastruktury v ČR ve fázi plánování. Normativy však svojí funkcí nemohou vyřešit závažné problémy spojené s financováním a výstavbou českých silnic a dálnic.

Cenové normativy jsou průměry různých druhů stavebních nákladů posledních let a představují kontrolní hladinu nákladů pro investora při plánování a schvalování výdajů na výstavbu. Jejich zavedení a respektování je dobrým krokem pro efektivnější investování do výstavby a modernizace silniční infrastruktury. Normativy mají sloužit jako kvalifikovaný podklad pro stanovení cen plánovaných staveb ve fázi investičního záměru, měly by ale sloužit také ke kontrole cenové úrovně dopravních staveb a k odhalování nepřiměřených nákladů. Očekáváme proto, že výrazné odchylky od cenových normativů budou Ředitelstvím silnic a dálnic podrobně zdůvodňovány.

Jelikož cenové normativy vyjadřují průměrnou cenu, skutečné ceny některých staveb samozřejmě mohou být nižší. Obáváme se, že při nevhodné implementaci normativů MD ČR a ŘSD budou tyto používány projektanty a stavebními firmami jako dolní hranice pro tvorbu rozpočtů a nabídek, čímž mohou paradoxně způsobit zdražení některých staveb.

Cenové normativy mají bohužel v podmínkách financování a výstavby dopravních staveb v ČR sníženou výpovědní schopnost, finální náklady staveb obsahují mnohem více položek i druhů nákladů, než s kolika počítají cenové normativy. I přes přesnější kalkulaci nákladů pomocí cenových normativů v investičním záměru stavby hrozí nadále riziko značného navyšování nákladů v průběhu schvalovacího procesu a realizace stavby.

Nemůžeme proto očekávat, že by normativy mohly pomoci vyřešit stávající nešvary s financováním silnic a dálnic, kterými jsou zejména nepřiměřené množství vedlejších a vynucených nákladů a navyšování ceny zakázek v průběhu výstavby. Existence cenových normativů se také samozřejmě nijak neodrazí na současném neefektivním a neodpovědném způsobu plánování a výstavby dopravní infrastruktury. Bez expertního oponentního posuzování konkrétních vybraných projektů, zejména jejich adekvátnosti a potřebnosti dílčích investic se bude výstavba silniční a dálniční sítě i nadále potýkat se stávajícími problémy.

Martin Kameník, Oživení, tel.: 776 230 779, martin.kamenik@oziveni.cz

Tomáš Kramár, Oživení, tel.: 724 207 527, tomas.kramar@oziveni.cz

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *