Domov » Archiv » České dálnice jsou předražené. Víme proč.

České dálnice jsou předražené. Víme proč.

Srovnávací analýza potvrdila, že české dálnice jsou předražené. Jednou z hlavních příčin je absence plánu výstavby, který by tvořil racionální podklad pro rozhodování. Takto zní stručný závěr dnes zveřejněné první části Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR, kterou společně zpracovaly nevládní organizace Oživení a Ekologický právní servis.

Srovnávací analýza potvrdila, že české dálnice jsou předražené. Jednou z hlavních příčin je absence strategie výstavby, která by tvořila racionální podklad pro rozhodování. Takto zní stručný závěr dnes zveřejněné první části Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR, kterou společně zpracovaly nevládní organizace Oživení a Ekologický právní servis.

Nová analýza a dosud nezveřejněné oficiální dokumenty jsou k dispozici na nových webových stránkách www.cenadalnic.cz. „Za ta léta, kdy se zabýváme ochranou životního prostředí, jsme důkladně nahlédli pod pokličku přípravy dálničních staveb. Životní prostředí úzce souvisí s tím, jak se investují v této oblasti státní peníze. Proto jsme se rozhodli přispět od diskuse o tomto tématu s naším projektem cenadálnic.cz,” popsal záměr nového projektu Pavel Doucha z EPS.

Na novém webu je také zveřejněn otevřený dopis poslancům ČR s doporučeními nápravy současného stavu, vyznačujícího se libovůlí v rozhodování a plýtváním. „Prvním doporučením pro politiky, které vzešlo z naší analýzy a které má zracionalizovat výstavbu dálnic v ČR, je – poněkud nečekaně – uzákonění závaznosti a vymahatelnosti závěrů kontrol NKÚ tak, jak je tomu například v sousedním Německu. NKÚ léta opakovaně pojmenovává ty nejzávažnější nedostatky výstavby dálniční infrastruktury, ale vláda a ministerstvo dopravy jej s klidem ignorují,„ říká spoluautor analýzy Martin Kameník z Oživení. „Místo aby se ŘSD řídilo závěry kontrol NKÚ, nechává si zpracovávat kontra-analýzy s cílem dokázat, že dálnice v ČR nejsou dražší než v sousedních zemích. Tyto analýzy jsou ale tendenční, zpracované firmou projektující pro ŘSD dálnice, a když jsme opravili jejich vstupní data, výsledek byl jednoznačný: české dálnice jsou o 37% dražší než ve Slovinsku a jen o 11% levnější než v Rakousku, kde je pracovní síla ve stavebnictví čtyřikrát dražší než u nás,” dodáva Martin Kameník.

„Zpracování a schválení podrobné strategie, která by na základě multikriteriální analýzy stanovila jasné priority ve výstavbě dálnic, optimální jak z hlediska ekonomické efektivity, tak z hlediska životního prostředí a společenského přínosu, je naprostou nutností,„ popisuje druhé doporučení Tomáš Kramár z Oživení a dodává: „Největší hrozbou, kterou lze podle nynějšího stavu předvídat, je náhlý nedostatek financí se současně vysokou rozestavěností velkokapacitních komunikací, z nichž některé ani nemají racionální důvod vzniknout. Tvrdit s jistotou, tak jak to dělá ministerstvo dopravy, že budeme mít dostatek zdrojů na postavení všech chtěných silnic a dálnic, může jen lhář nebo amatér. Dosavadní zkušenosti totiž ukazují, že se staví dráž než se plánuje a že financí je dlouhodobě k dispozici méně, než se předpokládá. Za neochotou stanovit přesné investiční priority můžeme také vidět snahu zakrýt neschopnost ŘSD realizovat některé pro něj významné projekty za realizaci méně důležitých, ale snadnějších staveb.”

V rámci projektu cenadalnic.cz zmapují nevládní organizace celý průběh plánování a výstavby dopravní infrastruktury. Další část analýzy týkající se sestavování a schvalování rozpočtu a rozhodování o jednotlivých stavbách bude zveřejněna v červenci.

Tomáš Kramár, Oživení, tel.: 724 207 527, tomas.kramar@oziveni.cz

Pavel Doucha, Ekologický právní servis, tel.: 608 873 437, pavel.doucha@eps.cz

Martin Kameník, Oživení, tel.: 776 230 779, martin.kamenik@oziveni.cz

Zpracování analýzy bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a grantem Nadace Open Society Fund Praha.

Mohlo by Vás zajímat

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *